Saatleri Ayarlama Enstitüsü review ↠ 105


Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Read & Download Saatleri Ayarlama Enstitüsü

A literary discovery an uproarious tragicomedy of modernization in its first ever English translation   Perhaps the greatest Turkish novel of the twentieth century being discovered around the world only now than fifty years after its first publication The Time Regulation Institute is an antic freewheeling send up of the modern bureaucratic state   At Spectacular Turkish modernist novel with all the ingredients ennui noia boredom bourgeois desperation Viennese psychoanalysis Kafkaesue bureaucracy paranoia about internationalization absurdism The plot turns on the idea that people could become interested in synchronizing their watches if only they had the use of handy kiosks throughout the city with trained attendants to help them Tired of Pamuk Uninterested in Shafak Here's your Turkish author Now out in a nice new edition

Read ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Ahmet Hamdi Tanpınar

Purpose of changing all the clocks in Turkey to Western time Recounted in sessions with his psychoanalyst the story of Hayri Irdal’s absurdist misadventures plays out as a brilliant allegory of the collision of tradition and modernity of East and West infused with a poignant blend of hope for the promise of the future and nostalgia for a simpler tim 35 starsFor some reason I didn't connect with this book at all I mean I absolutely get the allegorical representation of Turkish society and government but I feel like some parts were way too long and way too detailed for my taste I get why this is a modern classic and I absolutely think the insight into the bureaucratic organization of Turkey is done uite well but it was too Kafka like Unfortunately not my type of classical literature I did have to write an essay on this book so don't think I haven't analyzed it and thought about it for uite some time

Ahmet Hamdi Tanpınar ↠ 5 Download

Its center is Hayri Irdal an infectiously charming antihero who becomes entangled with an eccentric cast of characters a television mystic a pharmacist who dabbles in alchemy a dignitary from the lost Ottoman Empire a “clock whisperer” at the Time Regulation Institute a vast organization that employs a hilariously intricate system of fines for the I think this book is really a good example of black humor A lots of notions in the book has been criticized by the Author like independent bureaucracy modernity sociological phenomenas etc The chapter which is about establishment of the institute maybe the most remarkable part for me This part about a new country's economy which is trying to be adapted to world's economic system Halit ayarcı symbolize the entrepreneurial model of this periodearly 20 century The need for foreign experts issue which is discussed at the beggining of the establishment of the institute emphasized the lack of local experts in the country This part is important because it is a critisizm for last years of Ottoman EmpireAmbiguity of the concept of modernity drags to community a sociological crisis I can say that is a good book which is about searching process for a new role model of the new country and its affect on communityKara mizah türünün en iyilerinden denilebilir eser için Eserdeki bürokrasi hürriyet gibi kavramların eleştiriye tabi olduğu çok açık Ancak benim için en dikkat çekici yönü söz konusu enstitünün kuruluş aşamasının anlatıldığı bölümdeki hiciv unsuru Saat Ayarlama İstasyonları bünyesinde çalıştırılacak kişilerin seçimi konusundaki konuşulan kriterler ve Halit Ayarcı'nın henüz ortada hiçbir iş yokken büro için yaptığı masrafların Belediye Başkanı'nın ziyareti sırasında aslında marketing dediğimiz kavramın gereklilikleri olduğunu görüyoruz Bu biraz da iktisadi hayatı yeni başlamış bir ülkenin dünyadaki mevcut sistem içerisinde yerini bulma çabasıdır Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ülkenin yerli girişimci eksiği yetersizliği bilinen bir gerçektir Bu sebeple yerli girişimcileri desteklemek bir nevi hükümet politikasıdır Halit Ayarcı'nın girişimcilik serüveni bu henüz bebek adımları ile ilerleyen ülkenin iktisadi hayatının bir tezahürüdür diyebiliriz Belediye başkanı ile tartışılan ecnebi mütehassıs hususu ve ecnebi mütehassısların yokluğunun güven yaratmayacağı endişesi Osmanlı'nın son dönemlerinde vuku bulan hatta İttihat ve Terakki partisi döneminde giderilmeye çalışılan ancak pek başarılı olamayan yerli kalifiye eleman eksikliğini ve bunun genç cumhuriyetin ilk dönemlerine yansımasını hatta bunun getirdiği özgüven eksikliğini açık bir şekilde göstermektedir diye düşünüyorum Belki burada bu konuya açıklık getirmek yerinde olur; kısa bir not olarak belirtebiliriz ki İttihat ve Terakki partisi döneminde hiç yerli makinist bulunmadığı için demir yolları şirketlerine yerli eleman yetiştirme zorunluluğu getirilmiş yerli girişimcileri desteklemek için bir takım imtiyazlar söz konusu olmuştur Başarısı tartışılır tabiBir diğer husus büroyu ziyarete gelen bürokrat olduğunu tahmin ettiğimiz kişi ile yapılan sohbetlerdir Kurmaca bir karakter olan Ahmet Zamani Efendi üzerine yapılan konuşmalarda söz konusu şahsın bunu sahiplenmesi dönemde vuku bulan milli tarih ihtiyacından kaynaklanıyor diye düşünüyorum Nitekim yeni bir ülke yeni oturtulmaya çalışılan bir sistem kurulmak istenen modern bir düzen var ortada Ama kimse nasıl yapılacağını tam olarak bilemiyor İşte bu noktada ortaya atılan her savı sıkı sıkı sahiplenme eğilimi var ortada Dönemdeki Güneş dil teorisi nin sahiplenilmesine benzetebiliriz bunu Ayrıca kadrolaşma vurgusu da önemli Günümüzde bile hala devam eden bir duruma henüz o yıllarda eleştirel bir şekilde yaklaşmak gerçekten büyük cesaret örneği bence Bu kitap şu dönem yazılsa uğrayabileceği sansür ihtimalini düşünmeden edemiyorum Sınavla ya da ilanla eleman almak yerine enstitü bünyesindeki kadroların paylaştırılması yarısı bizden yarısı onlardan kavramları şu anda da hala devam eden devlet ve özel sektör arasındaki sıkı iş birliğini gösteriyor Kazanan taraf sermaye sahipleri ve devlet yetkilileri Kapitalist sistemin şatafatlı modernlik kılıfı altında Türkiye'yi ele geçirişine küçük bir eleştiri Belirtmekte fayda var diye düşünüyorum burada daha çok vurgulanan kapitalizmin makro ölçekli etkilerinden ziyade düzene ayak uydurmaya çalışan toplum bireyleri üzerindeki etkileridir Kapitalist çalışma ahlakının toplumda yer edinme sürecidirOrtada Modernlik üzerinde bir belirsizlik var Modernlik kavramının yorumlanması üzerine eleştiriler var daha çok Kavram belirsiz olduğu için modern olmak adına yapılan şeylerin büyük bir kısmının aslında gereksiz olduğu vurgusu var Bunun yanında Batı toplumlarına özenme hayranlık durumunun uzun bir başarısızlık ve sefalet döneminden geçmiş bir toplumda var olan kompleksleri ortaya çıkardığını söylemekte yarar var Halit Ayarcı'nın Hayri İrdal'ın Voltaire'e benzetilmesi üzerine yaptığı konuşmada toplumun buna ihtiyacı olduğu vurgusunun belki de gururu kırılmış çekingen başarıya aç bir toplumun özlemlerini gidermek ve kendini tatmin etme yöntemlerine dikkat çektiği söylenebilir Nitekim tarih tenkit için vardır diyor Halit Ayarcı Geçmişi ile barışık olmayan bir toplumun avuntu arayışları ile modernlik kavramını yorumlayışı ortaya çıkıyor bu noktada Belki de modernlik kavramının bu kadar çarpıtılması ya da somut bir hal alamaması toplumsal hafızada yer etmiş olan başarısızlıklar ve sefalet dolayısıyla geçmişi ile barışık olamama durumudur Kitabın sonlarına doğru Halit Ayarcı tarafından ülkeye davet edilen batılı entelektüel bir kimse olarak karşımıza çıkan Van Humbert'in daha sonra anılarında Hayri İrdal ve çevresi için her ne kadar atlıkarıncaya binmeyi tercih etseler de kendilerine Hollanda'ya gelirlerse bisiklete binmeyi öğretmek isterim şeklinde bahsetmesi hazıra konma emeksiz ekmek elde etme çabası üzerine bir eleştiridir Üniversite'de iken bir profesör okula bisiklet ile gidip gelirdi Kendisine sebebini sorduğumuzda bisiklet dünyadaki en sosyalist icattır Tamamı ile insan emeği ile çalışır demişti Bu aklıma geldi bu kısmı okurken modernlik adına yapılan işlerin bir temelden alt yapıdan yoksunluğunun yetersizliğinin bir topluma nasıl bir kafa karışıklığı yaşattığını vurguladığını düşünüyorumTanpınar'ın yaptığı tespitler açısından baktığımızda Türk edebiyatına eskimeyen bir eser hediye ettiğini söylemek mümkün

 • Paperback
 • 401
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • English
 • 23 July 2019
 • 9780143106739

About the Author: Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar 23 June 1901 24 January 1962 was one of the most important modern novelists and essayists of Turkish literature He was also a member of the Turkish parliament the Grand National Assembly of Turkey between 1942 and 1946Tanpınar was born in Istanbul on 23 June 1901 His father was a judge Hüseyin Fikri Efendi Hüseyin Fikri Efendi was Georgian from Maçahel Tanpınar's m10 thoughts on “Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 1. says:

  On Turkish SarcasmI have reached a stage in my life at which almost everything I read provokes memories of things I have done many of them toe curling in their naive arrogance This is not always therefore a welcome experience But it is also often instructiveIn my younger days a thoughtless ambition led me to accept a position as a senior executive of an international stock exchange This was a profound error on their part as well as mine I assumed the job would benefit by my interest in abstract thinking; they thought I would be good at corporate politics We all were enmired in our own fantasiesConseuently there were few happy professional moments But there was one I had written a letter to the managing director of the Istanbul Stock Exchange suggesting a meeting to explore the possibility for a joint venture in the trading of financial options In response I was invited for a weekend visit Right up my street I thought There is nothing abstract not even uantum physics than options theory; and I’d have two full days to pontificate on the subjectMy experience had been that finance types tend to be part of their own uniue global culture They know they’re selling largely hot air like options theory so they tend to overcompensate by adopting an attitude of confident aloofness and even disdain for the non financial aspects of human existence things like art and philosophy and non instrumental relationships including families I had learned the drill and was determined to meet professional expectationsSo putting on my finance game face I walked out of Customs at Atatürk Airport and was met by a delegation of three Exchange executives and bundled off to a venue whose name I can’t remember but which could certainly rival the Topkapi for elegance An elaborate dinner was served organized I presumed for my visit although this was never made explicit Most remarkable however was that the space was populated not just with exchange officials but also with their respective wives and children including infants in arms For the rest of the evening we talked and ate and listened to an excellent local ensemble and never once mentioned finance much less financial optionsThe entire weekend was a continuation of the same themes families food and interesting conversations A boat trip a city tour several museum visits and a half dozen Türk mutfağı restaurants but not a word about business At my departure the same little band which had met me waved me off Although we all had seemed to get along well there was no further interest expressed by the Turks in cooperation I wrote a standard thank you note but received no reply Decades later it still wasn’t clear to me whether I had spoilt a potential deal if deal there was to be done or been subject to a very civilized very kind very enjoyable send upReading Ahmet Hamdi Tanpinar with an excellent introduction by his translators provides some clues which I think unlock the hidden meaning of my experience Turkish sarcasm is a wonder to behold if Tanpinar is representative of the genre It is witty but gentle and civil and although very very sharp it is not overtly disrespectful It is obviously a highly developed style through which to communicate to power without incurring its wrath at least when it is produced by the pen of someone as skillful as Tanpınar I think I might well have been exposed to this style on my short junket with a similar intent to that of Tanpinar in The Time Regulation Institute namely to put me or likely the institution I represented in my place without the slightest impropriety bad taste or overt hint of malice I suspect my hosts were as practiced socially in this as Tanpinar is in his art I now can see myself then as an avatar of Tanpinar’s protagonist and narrator Hayri Irdal an hapless senior executive of the Time Regulation Institute which is eerily similar to the institution of international finance that I represented Both are impositions on the ‘natural’ cultures of the world by which I mean that organic set of relationships which develop their own reason and reasons without any central direction Like the eponymous Time Regulation Institute the financial institutions of the world set enforce and manage arbitrary conventions of value entirely in their own interests Also like the Institute these financial institutions are supported by a complex establishment of academics social scientists and administrators whose careers depend on their political dominance To achieve this they insist relentlessly on the reality of their conventionsI am struck for example by Tanpinar’s characters who write learned articles with titles like “The Effect of the North Wind upon the Regulation of Cosmic Time” and “Time and Psychoanalysis” My financial colleagues were writing euivalent pieces about “Future Investment Opportunities and the Value of the Call Provision on a Bond” and “Empirical Studies in Portfolio Performance Using Higher Degrees of Stochastic Dominance” None of these are benign much less objective intellectual achievements As Hayri Irdal says “You must agree that it would be unthinkable to describe things as they are”Finance theorists just as Tanpinar’s theorists of time like to claim that they have simply revealed truths which have always controlled our lives By raising awareness of these truths they maintain the conceit that they are promoting human rationality and therefore the orderliness and efficiency of society Their ideas may appear new sometimes even foolish only because of their unfamiliarity in daily life Or so they would like the world to believe mainly because it hides the way they make their living which is by controlling the standards by which value is measuredTanpinar lays out the scam succinctly in his parody of time inspection The accuracy of clocks is a legal duty of the Time Regulation Institute Fines are payable for any timepieces that are registering either fast or slow according to the nearest public clock If said timepiece is in proximity to than one public clock and there should happen to be disagreement among them there are set procedures in place to protect the integrity of the system of time as a whole and to ensure that fines are still paid uite simply time like financial value is what some authority says it is Any deviation is punishable without limitThe situation is analogous to that of financial value as indicated by different methods of calculation in different markets all of which are arbitrary Goldman Sachs for example has a sophisticated statistical ‘model’ which it uses to value the options it sells to its customers These customers are unaware of the details of this model since it is a proprietary secret So they are actually buying the model not some associated options contract Ratings agencies have different models as do government regulators and other financial institutions As a matter of convention all of these diverse sources are correct in principle despite their discrepancies from each other Whichever model is sold the hardest becomes the industry standard and defines value until its arbitrary conventionality becomes obvious as it did in the financial crisis of 2007 The ‘fines’ are paid by the customersTime and money The we become accustomed to the fixed conventional reality of these two somewhat illusive concepts as presented by the likes of Hayri Irdal or Goldman Sachs or well me the fulfilling our lives will be For a person to obey the minute hand of a watch or to submit to the iron laws of financial efficiency is to follow “immaculate pathways bringing him ever closer to the dream of eternal bliss” Time and money Different names for the same spiritual journey toward social bliss; the nexus is in language Control the language and one controls the culture Tanpinar knew that this is what Atatürk was up to with his insistence on uniform ideas of time among many other things in his ‘modernization’ of the Turkish state after the dissolution of the Ottoman Empire The Chinese know this in the radical transformation of their society using financial theory which asserts a uniform calculation of the value of money The rest of the world suffers cultural deterioration largely in silenceIt reuires a certain attitude toward one’s fellows to want to control language in this way Goldman Sachs has it as does Donald Trump and Hayri Irdal who summarizes it well “I began to look at people with eyes that wondered ‘Now what use could he be to us?’ and to see life as dough that could be kneaded by my own two hands” I don’t think it’s too far fetched to say that my Turkish hosts saw me as having just this attitude as well To communicate that directly would have been ineffective in educating me and likely offensive So I was treated to a justly deserved dose of what I take to be Turkish Sarcasm It has reuired than three decades to decipher what they probably intended I think I’ll write another note of thanks permits apologetic than my last oneSee for example and

 2. says:

  Spectacular Turkish modernist novel with all the ingredients ennui noia boredom bourgeois desperation Viennese psychoanalysis Kafkaesue bureaucracy paranoia about internationalization absurdism The plot turns on the idea that people could become interested in synchronizing their watches if only they had the use of handy kiosks throughout the city with trained attendants to help them Tired of Pamuk? Uninterested in Shafak? Here's your Turkish author Now out in a nice new edition

 3. says:

  Saatleri Ayarlama Enstitüsü The Time Regulation Institute Ahmet Hamdi Tanpınar Ender GürolIt began serialization in a newspaper in 1954 It was first published as a book in 1961 An English translation by Ender Gürol was published in 2001 by the Turco Tatar Press The main character is Hayri İrdal who narrates the novel and presents it like a memoir The novel discusses his and other people's formation of the Time Regulation Institute which changes the time on Turkey's clocks to that used within Europe Within it he meets a psychologist named Dr Ramiz who introduces İrdal to Halit the Regulator İrdal and Halit decide to establish the institute after discussing time According to Saïd Sayrafiezadeh of Publishers Weekly the narrative starts late in the novel Later in the novel publishes a novel depicting himself and other characters at the Siege of Viennaتاریخ نخستین خوانش روز بیستم ماه ژانویه سال 2009میلادیعنوان‏‫ انستیتوی تنظیم ساعت‌ها رمان‬‏‫؛ نویسنده احمد حمدی‌ تانپینار‬‏‫؛ مترجم شهرام شیدایی، تهران کلاغ سفید؛ تهران، نشر کلاغ سفید، 1387؛ در 461ص؛‬ شابک 9789649165448؛ موضوع داستانهای نویسندگان ترکیه سده 20ماحمت حمدی تانپینار زاده روز بیست و سوم ماه ژوئن سال 1901میلادی درگذشت روز بیست و چهارم ماه ژانویه سال 1962میلادی شاعر، رمان‌نویس، مقاله‌ نویس و پژوهشگر ادبیات، اهل ترکیه بودند ،که یکی از مهم‌ترین چهره‌ های ادبیات نوگرا در ترکیه شناخته می‌شوند؛ ایشان علاوه بر فعالیت‌های ادبی و دانشگاهی، بین سال‌های 1944میلادی تا سال 1946میلادی عضو مجلس «ترکیه» نیز بودند؛ ایشان در سال 1954میلادی کتاب «بنیاد تنظیم زمان انستیتوی تنظیم ساعت‌ها» را منتشر کردند؛ کتاب با لحنی طنزگونه نگاشته شده، و تصویرهای نمادین بسیاری نیز در آن به کار گرفته شده که جامعه‌ ی مشکل‌دار «ترکیه» در میانه‌ ی تغییر از سنت به مدرنیته، و کنار گذاشتن ارزش‌های کهن را به نمایش می‌گذارد؛تاریخ بهنگام رسانی 24051399هجری خورشیدی؛ ا شربیانی

 4. says:

  More than fifty years after its publication in Turkey and its author’s death the 400 page novel The Time Regulation Institute by Ahmet Hamdi Tanpinar is available in English for the first time Let me start by praising its translators Maureen Freely and Alexander Dawe who judging from the novel’s intricate content and stylistic complexity have had to overcome tremendous difficulties and have done it brilliantly This novel is a masterpiece not only in Turkish but also in English which means that the translators deserve as much praise as the original authorBecause of its numerous subplots it’s very hard to summarize this novel but let me try at the beginning the narrator Hayri Irdal reveals that his life has taken a different turn when he met “his benefactor” Halit Ayarci and became associated with the “Time Regulation Institute” After this revelation the narrative switches back to the narrator’s childhood As a child he was fascinated with watches and clocks and was lucky enough to learn everything about them from one of those wise men of humble origins that any neighborhood used to have in the old days Nuri Efendi The descriptions of various types of watches and clocks are among the most beautiful pages in the book lyrical and funny at the same time infused with nostalgia for outmoded mechanicstechnology and insights on different views of time The grandfather clock that the narrator’s family owns ironically called “the Blessed One” plays an important part—among other things it serves as a virtual prop when the narrator undergoes psychoanalysis with Dr RamizHow did Hayri—a poor simple man—come to be psychoanalyzed? Well he was taken to court because he was accused of having stolen a diamond a diamond that didn’t really exist and in order to determine whether or not he was sane the court sent him to a doctor who as luck would have it had studied in Vienna It was Dr Ramiz who later introduced Hayri to his circle of friends in a bohemian café and through some of them Hayri became involved with the “Spiritualist Society” Although Tanpinar satirizes these circles and fads that were fashionable in the first half of the twentieth century in Europe the satire is colorful and humorous and the people described are very charming; far from being moralized the reader is drawn into a magical world The “Time Regulation Institute” is the creation of Halit Ayarci the prototype of the modern man who believes that work necessarily takes places in an office and that anyone who performs “real work” has or should have a modern that is “regulated” vision of time Western readers may not necessarily recognize in this institute an allegory of bureaucratic societies especially since its hundreds of employees don’t do anything as absurd as modern societies may be they do appreciate one thing efficiency Every once in a while some important official such as the mayor drops by to visit this important institute whose function is to make sure that all the watches and clocks in the city are set properly It should be added though that the satire or allegory as some critics have called it is very complex and that Tanpinar is too good a writer to give us simply a black and white image He is a master stylist and The Time Regulation Institute is one of the most beautifully written and interesting novels of mid twentieth century when it was first published

 5. says:

  I think this book is really a good example of black humor A lots of notions in the book has been criticized by the Author like independent bureaucracy modernity sociological phenomenas etc The chapter which is about establishment of the institute maybe the most remarkable part for me This part about a new country's economy which is trying to be adapted to world's economic system Halit ayarcı symbolize the entrepreneurial model of this periodearly 20 century The need for foreign experts issue which is discussed at the beggining of the establishment of the institute emphasized the lack of local experts in the country This part is important because it is a critisizm for last years of Ottoman EmpireAmbiguity of the concept of modernity drags to community a sociological crisis I can say that is a good book which is about searching process for a new role model of the new country and its affect on communityKara mizah türünün en iyilerinden denilebilir eser için Eserdeki bürokrasi hürriyet gibi kavramların eleştiriye tabi olduğu çok açık Ancak benim için en dikkat çekici yönü söz konusu enstitünün kuruluş aşamasının anlatıldığı bölümdeki hiciv unsuru Saat Ayarlama İstasyonları bünyesinde çalıştırılacak kişilerin seçimi konusundaki konuşulan kriterler ve Halit Ayarcı'nın henüz ortada hiçbir iş yokken büro için yaptığı masrafların Belediye Başkanı'nın ziyareti sırasında aslında marketing dediğimiz kavramın gereklilikleri olduğunu görüyoruz Bu biraz da iktisadi hayatı yeni başlamış bir ülkenin dünyadaki mevcut sistem içerisinde yerini bulma çabasıdır Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ülkenin yerli girişimci eksiği yetersizliği bilinen bir gerçektir Bu sebeple yerli girişimcileri desteklemek bir nevi hükümet politikasıdır Halit Ayarcı'nın girişimcilik serüveni bu henüz bebek adımları ile ilerleyen ülkenin iktisadi hayatının bir tezahürüdür diyebiliriz Belediye başkanı ile tartışılan ecnebi mütehassıs hususu ve ecnebi mütehassısların yokluğunun güven yaratmayacağı endişesi Osmanlı'nın son dönemlerinde vuku bulan hatta İttihat ve Terakki partisi döneminde giderilmeye çalışılan ancak pek başarılı olamayan yerli kalifiye eleman eksikliğini ve bunun genç cumhuriyetin ilk dönemlerine yansımasını hatta bunun getirdiği özgüven eksikliğini açık bir şekilde göstermektedir diye düşünüyorum Belki burada bu konuya açıklık getirmek yerinde olur; kısa bir not olarak belirtebiliriz ki İttihat ve Terakki partisi döneminde hiç yerli makinist bulunmadığı için demir yolları şirketlerine yerli eleman yetiştirme zorunluluğu getirilmiş yerli girişimcileri desteklemek için bir takım imtiyazlar söz konusu olmuştur Başarısı tartışılır tabiBir diğer husus büroyu ziyarete gelen bürokrat olduğunu tahmin ettiğimiz kişi ile yapılan sohbetlerdir Kurmaca bir karakter olan Ahmet Zamani Efendi üzerine yapılan konuşmalarda söz konusu şahsın bunu sahiplenmesi dönemde vuku bulan milli tarih ihtiyacından kaynaklanıyor diye düşünüyorum Nitekim yeni bir ülke yeni oturtulmaya çalışılan bir sistem kurulmak istenen modern bir düzen var ortada Ama kimse nasıl yapılacağını tam olarak bilemiyor İşte bu noktada ortaya atılan her savı sıkı sıkı sahiplenme eğilimi var ortada Dönemdeki Güneş dil teorisi nin sahiplenilmesine benzetebiliriz bunu Ayrıca kadrolaşma vurgusu da önemli Günümüzde bile hala devam eden bir duruma henüz o yıllarda eleştirel bir şekilde yaklaşmak gerçekten büyük cesaret örneği bence Bu kitap şu dönem yazılsa uğrayabileceği sansür ihtimalini düşünmeden edemiyorum Sınavla ya da ilanla eleman almak yerine enstitü bünyesindeki kadroların paylaştırılması yarısı bizden yarısı onlardan kavramları şu anda da hala devam eden devlet ve özel sektör arasındaki sıkı iş birliğini gösteriyor Kazanan taraf sermaye sahipleri ve devlet yetkilileri Kapitalist sistemin şatafatlı modernlik kılıfı altında Türkiye'yi ele geçirişine küçük bir eleştiri Belirtmekte fayda var diye düşünüyorum burada daha çok vurgulanan kapitalizmin makro ölçekli etkilerinden ziyade düzene ayak uydurmaya çalışan toplum bireyleri üzerindeki etkileridir Kapitalist çalışma ahlakının toplumda yer edinme sürecidirOrtada Modernlik üzerinde bir belirsizlik var Modernlik kavramının yorumlanması üzerine eleştiriler var daha çok Kavram belirsiz olduğu için modern olmak adına yapılan şeylerin büyük bir kısmının aslında gereksiz olduğu vurgusu var Bunun yanında Batı toplumlarına özenme hayranlık durumunun uzun bir başarısızlık ve sefalet döneminden geçmiş bir toplumda var olan kompleksleri ortaya çıkardığını söylemekte yarar var Halit Ayarcı'nın Hayri İrdal'ın Voltaire'e benzetilmesi üzerine yaptığı konuşmada toplumun buna ihtiyacı olduğu vurgusunun belki de gururu kırılmış çekingen başarıya aç bir toplumun özlemlerini gidermek ve kendini tatmin etme yöntemlerine dikkat çektiği söylenebilir Nitekim tarih tenkit için vardır diyor Halit Ayarcı Geçmişi ile barışık olmayan bir toplumun avuntu arayışları ile modernlik kavramını yorumlayışı ortaya çıkıyor bu noktada Belki de modernlik kavramının bu kadar çarpıtılması ya da somut bir hal alamaması toplumsal hafızada yer etmiş olan başarısızlıklar ve sefalet dolayısıyla geçmişi ile barışık olamama durumudur Kitabın sonlarına doğru Halit Ayarcı tarafından ülkeye davet edilen batılı entelektüel bir kimse olarak karşımıza çıkan Van Humbert'in daha sonra anılarında Hayri İrdal ve çevresi için her ne kadar atlıkarıncaya binmeyi tercih etseler de kendilerine Hollanda'ya gelirlerse bisiklete binmeyi öğretmek isterim şeklinde bahsetmesi hazıra konma emeksiz ekmek elde etme çabası üzerine bir eleştiridir Üniversite'de iken bir profesör okula bisiklet ile gidip gelirdi Kendisine sebebini sorduğumuzda bisiklet dünyadaki en sosyalist icattır Tamamı ile insan emeği ile çalışır demişti Bu aklıma geldi bu kısmı okurken modernlik adına yapılan işlerin bir temelden alt yapıdan yoksunluğunun yetersizliğinin bir topluma nasıl bir kafa karışıklığı yaşattığını vurguladığını düşünüyorumTanpınar'ın yaptığı tespitler açısından baktığımızda Türk edebiyatına eskimeyen bir eser hediye ettiğini söylemek mümkün

 6. says:

  I laid my hopes into “The Time Regulation Institute” as a classic of modern Turkish literature even before I started reading the novel which I know is wrong But in this case my expectations were even topped Due to its protagonist and narrator this novel could primarily be described as picaresue Hayri Irdal lacks education is poor clumsy and mostly a walking disaster Although the novel is formally divided into four sections in approximately the first half of it we hear about a series of events and anecdotes in which the protagonist’s takes on the role of Wile E Coyote walking straight into even the most bizarre mishaps His hazardous episodes – including an undead aunt a treasure hunt necromancy and some first takes on psychoanalysis – had me laughing tears But as the narrative continues this collective madness becomes less and less funny and rather starts triggering anger and despair Remember how angry one feels while reading “The Trial”? Well this is it It is very Kafkaesue Especially since the second half of the novel introduces the character of Halit Ayarcı and the founding of the Time Regulation Institute At that point the setting and time frame become maybe even the most significant elements of the story Turkey is in its political and social transition from the Oriental Ottoman country to a modern European republic That unstable era opens up the possibility for Halit Ayarcı the sly and manipulative entrepreneur to emerge or maybe even creates him With a talent to make one trust his word than the own common sense Halit establishes the Time Regulation Institute as a body of highest significance for state progress As the events focus on the Institute the order depicted becomes somewhat of a mixture of Kafka’s bureaucracy and Monty Python’s Flying Circus The lunacy infiltrated in all segments of life creates among other things experts trying to establish their field of work by analysing their titles and job descriptions or a complete elimination of control since where there is no control there can be no mistakes etc The novel offers a very sophisticated perspective Hayri Irdal is anything but pleasant being selfish irresponsible lazy very easily influenced and a drinker But with all of that he is still not appalling at all That is a brilliant move since everything we see as readers we see from his perspective but still have enough distance to have a different view on characters and circumstances than the protagonist And I believe that such a delicately conducted double view for the reader is the highest of skills “The Time Regulation Institute” is than anything a document of a country in a time of social and political decline and change In that field and in so many ways it reminded me again and again of Robert Musil’s “The man without ualities” But unlike it this novel reads effortlessly and shows an intelligent and sophisticated sense of bizarre humour

 7. says:

  a The third novel from Turkey that I've found in this little Turkeyshaped rabbit hole I've fallen downb My second from Tanpınar don't ask me about orthography and pronunciation I'm a bit at a loss ; but there's a helpful guide at the backc The other is A Mind at Peace I prefer this one being in the satirical and black humor direction ; the other of the inneristmodernist reflective mode I'd suggest in that Proust direction rather than the Tristram direction Broad brushstrokes ; but impressive that both came from the same pen ;; rather different tonesd Turkish novels in English seem especially rare This one gets a Penguin edition and seemingly a large readership 6104 grratings 317 grReviews But only 8 of the first 30 are in English Which based on my impression of general grusage means there's a huge Turkish readership hanging out on gr And given these three fantastic novels I've read I wonder what other BURIED treasure they've been hiding from use I am softening on my resistance to picking up NobelPamukf Orthofer's The Complete Review Guide to Contemporary World Fiction uite naturally has a chapter on Turkey Here's the list Human Landscapes from My Country An Epic Novel in VerseA Mind at PeaceThis one we have at handMemed My Hawk NYRBThey Burn the Thistles NYRBThe Wind from the PlainA bunch of Pamuk I've got rec's for The Black Book and My Name is RedNightThe Garden of the Departed Cats New DirectionsDeath In Troy City LightsThe Flea Palace TranslatedWomen readers meet Elif Shafak ; writes also in English since 2002The Bastard of Istanbul got in a bit of hot water with the gov'ment for this oneOrhan Kemal gets mentionedThe City in Crimson CloakBerji Kristin Tales from the Garbage HillsSongs My Mother Never Taught MeMany and Many a Year AgoThe Kiss Murderg The grListopia The Best Turkish Books Which are Translated to English lists only 32 works It includes several grauthors ; so I'm skeptical of its valueh Orthofer isn't uite the snob I am ; so his list should be filtered according to your own personal dispositionsi No trace of Tanpınar in Steven Moore's body of work ; so far I can detect ;; but one person can't cover the whole damn worldj The 20th century history of the Turkish language means pretty much every translation of any work of literary value is going to be problematic Because what 'literary value' means is that the work engages directly with its own language ie all fiction is always already metafiction Which isn't to say that there are many Turkish storybooks which will offer no resistance to the translator k That's just an hypothesis I know no Turkish myself I don't even know how to correctly pronounce Our Author's name That's not an i Nor would I say it's an iotal What little I know of Turkish literary history and the few only three novels I've read ; I am set in mind that there is a resemblance to the Fantastic Fictions of South America in so far as one thing that happens is a less indigenoustraditional culture encounters an already fully developed and imploding European culture In Turkey that seems to be an East meets West kind of thing Because isn't that the geographical location of many countries?m Which would to my mind make Turkish the perfect home for translations of Joyce And indeed there have been two of Ulysses One in 1994 and one in 2012 Let me see if I can find them for you ah yes here we go Ulysses The other one might be Ulysses Hard to tell gr's db is a wreck ; so many garbage editions of Ulysses Everything 'Createspace' ought to be deleted n And don't fourget Finnegans Wake How could you? o Neydi vurun ha diyenlerle durun ha diyenleri kapıştıran hastrigotlarla vizigotları kızıştıran Vrak da Vurak Kak Kak Kubarak Geberek göverek Ulayiğit ulaslan ulaoğul ulagitti Vah eyvah Ah sorry for the confusion do not blame your receiver it’s just Turkish I just hope that you enjoyed the sound Diving into Turkish fiction reminds me how identifiable national literatures are This is partly what is meant by a canon I don't know Everyone and their SO know about Russian Literature And etc etc Most national literatures on gr seem to be dominated by their English readers The Turkish readership seems to still own their own literature r I mean honestly there's a weird foreignness in my experience of reading Turkish fiction It's familiar of course these three books being in touch with European fiction practices But if you really paid attention your reading of Russian fiction would be just as weirdly foreign ; except that we've pretty much made it part of our own We forget that Russian like Turkish fiction is half Eastern s So lots of fun also at Fingene; Finnagain in Turkisht It's fun being a novice about a thing I trust my Turkish grFriends will correct me if I've completely steered things wrong u We'll end here having made our last point at T for Turkey v I've got three Turkish fictions winging their way meward this weekw I've been remiss about my 2017 reading of Virago and AWS That's because of The Library of Arabic Literature and this Turkish bender I'm on Both of which latter have been appealing and rewarding of my predispositions than that two former ;; but which I will promise continue exploring next year as well All is not lostx Y and Zy why where are my manners?z the complete review roundup of links to Turkish Lit review'd Tanpınar's get B oh and I'm reminded ;; if you don't read Turkish but read Dutch French German there does seem to be many Turkish books available to you One reviewer used this phrase One of my criteria for rating a piece of fiction is this What is that fiction to be treated like a side of beef that you'd talk about it like that? Is that criteria like the USDA poke and sniff?

 8. says:

  35 starsFor some reason I didn't connect with this book at all I mean I absolutely get the allegorical representation of Turkish society and government but I feel like some parts were way too long and way too detailed for my taste I get why this is a modern classic and I absolutely think the insight into the bureaucratic organization of Turkey is done uite well but it was too Kafka like Unfortunately not my type of classical literature I did have to write an essay on this book so don't think I haven't analyzed it and thought about it for uite some time

 9. says:

  A paean to a lost world 'The Time Regulation Institute' explores Turkey just as it is about the cross the threshold from the Ottoman Empire to it's re birth as a secular Western state under Ataturk The novel freuently jumps between  absurdist plots such as the miraculous resurrection from death of the narrator's auntie to surreal humour such as the narrator's second wife who under a vast swathe of illusions associated her husband with the hero of the last film she happened to watch endowing him with the swash buckling style of Errol Flynn  or of the somewhat ambiguous time regulation institute itself which regulates something or another relating to time but what that something is isn't ever articulated and perhaps isn't really important The institution itself perhaps doesn't provide any useful service outside of allowing the narrator to cogitate on the various absurdities which surround him or build a series of rather monstrous edifices each of which resemble a time piece of some sort What then is the theme of  The Time Regulation Institute'? Bergsonian concepts of time the impermanence of life the machinations of Ottoman middle class society the singing career of the narrator's life style the narrator's preposterous romantic fantasies the mysteries of psychoanalysis and the narrator's father complex superficial spiritual seances and the inevitable loss of  uniue and wonderful culture beneath the relentless wave of modernity Does the above sound chaotic and unstructured and often unrelated? Absolutely But this merely reflects the rather jumbled up narrative style and approach which often acts as a series of meanderings of the narrator than any kind of functional narrative but perhaps this again is the point; Tanpinar dispense of conventional Westernised narrative forms but instead opts for a very loose collection of thoughts and events connected to the life of Hayri Irdai a nondescript man whose status us raised by his association with a nonsensical organisation and influenced by his writing of a the historical biography of an entirely fictional scientist Added to this is a Svevo like level of self analysis of a narrator whose naivete is bordering on incredulous and a self depreciating style which precedes that of the two Levi Carlo and Primo as Tanpinar both explores and celebrates the final gasps of a soon to be extinct Ottoman society via a man who never really belongs to it 

 10. says:

  As most of you know I spend a lot of my time reading horror But I’m also always on the lookout for literary fiction that has a heart The Time Regulation Institute by Ahment Hamdi Tanpinar is just such a bookHow this book came to be published in English is almost as interesting as the story itself Released 50 years ago in Turkey The Time Regulation Institute has been rediscovered and translated into English for a new generation and a new audience There’s a lesson there for writers readers and all of society Literature is timeless and it can speak to us in different ways throughout the decades The Time Regulation Institute is an ironic and biting satire of a period in Turkish history where Turkey was locked between the old world of the Ottoman Empire and the new world of the West Much as Turkey still straddles two continents and multiple cultures the Turkey of the 1930s straddled two ways of life as different and incompatible as one could imagine The shock of that transition–with the rise of new bureaucracies and even a new language–forms the basis of the story in The Time Regulation Institute It’s hard to adeuately describe the plot of The Time Regulation Institute Just take my word for it–you won’t find a beautifully written book which is a credit to the translator as well as the author and you will get a great look into a culture you probably don’t know that much about

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *