Pohorska transverzala Read & Download ↠ 8

Pohorska transverzala

review Pohorska transverzala

Demšarjev detektivski opus je zasnovan kot nanizanka v kateri se usode stalnih likov razvijajo medtem ko so detektivske zgodbe samostojne v vsaki knjigi zaključene celote Zgodbe so umeščene v realno okolje Maribora in Slovenije ter v realni sedanji čas Demšarjevo pisateljevanje temelji na konsistentni dinamični in s preobrati posejani pripovedi V romanu Pohorska transverzala podnaslovljenem s politična kriminalka prepleta klasično zasnovano detektivsko pripo The Drunken Botanist opus je zasnovan kot nanizanka v kateri se usode stalnih likov razvijajo medtem ko so detektivske zgodbe samostojne v vsaki knjigi zaključene celote Zgodbe so umeščene v realno Seduction of a Proper Lady okolje Maribora in Slovenije ter v realni sedanji čas Demšarjevo pisateljevanje temelji na konsistentni dinamični in s preobrati posejani pripovedi V romanu Pohorska transverzala podnaslovljenem s politična kriminalka prepleta klasično zasnovano detektivsko pripo

characters Ó eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Avgust Demšar

Ved s politiko Kot že v prejšnjih njegovih romanih se tudi v tem zrcali trenutno aktualno stanje slovenske družbe Pohorska transverzala pa ne izzveni kot dnevnopolitični pamflet Demšar izkoristi vmešanost politike v kriminalna dejanja za to da združi obe skupini svojih stalnih likov S tem ustvari konglomerat odnosov med njimi in kot zanimivost – ter redkost – v enem detektivskem romanu sooči dva glavna naslovna literarna inšpektorja Miloša in Vrenka To

Avgust Demšar ↠ 8 Summary

Stori predvsem zaradi zapletenosti kriminalnih dejanj ki se na Štajerskem začnejo dogajati pozne pomladi leta 2015 manj pa zaradi domnevnega političnega ozadja in posledično prednostne obravnave kar nekje v romanu ironično poudari tudi sam rekoč da policija in tožilstvo posvečata enako skrb vsem umorom ne glede na to kdo je vpleten a kadar zadiši po bitni vpletenosti politike se organi pregona pokrčijo in tak zločin obravnavajo še malo bolj enako kot drug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *