A Lesson from Juana Isang Aral Mula Kay Juana characters ä 104

A Lesson from Juana Isang Aral Mula Kay Juana

review A Lesson from Juana Isang Aral Mula Kay Juana

The young girls on the island are taught how to weave and sew while the young boy are taught how to fish But Juana is confused by weaving cloth and sewing clothesInstead she asks her father to teach her how to catch fish despite the protests clucking of tongues grunts of her townmates on the whole islandFind out i.

Read Õ PDF, DOC, TXT or eBook Ê Becky Bravo

N this story how determination and courage really help in achieving the things one wants to do improves one's self Ang mga kabataang babae sa isla ay tinuturuan kung paano maghabi at manahi samantalang ang mga kabataang lalaki ay tinuturuan kung paano mangisda Ngunit nalilito si Juana sa paghahabi ng tela at panan.

Becky Bravo Ê 4 characters

Ahi ng damitSa halip nagpaturo siya sa kanyang tatay kung paano mangisda sa kabila ng mga pagtutol pagpapalatak mga pag igik ng kanyang mga kababayan sa buong islaAlamin sa kuwentong ito kung paanong ang determinasyon at lakas ng loob ay malaki ang naitutulong upang makamtan ang mga nais gawin sa ikauunlad ng sari. Bonding Before Birth tatay kung paano mangisda sa kabila ng mga pagtutol pagpapalatak mga pag igik ng kanyang mga kababayan sa buong islaAlamin sa kuwentong ito kung paanong ang determinasyon at lakas ng loob ay malaki ang naitutulong upang makamtan ang mga nais gawin sa ikauunlad ng sari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *