FREE READ De Srebrenica dagboeken 107


  • Hardcover
  • 328
  • De Srebrenica dagboeken
  • Charlef Brantz en Herman Spinhof
  • Dutch
  • 03 September 2019
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

De Srebrenica dagboeken

Charlef Brantz en Herman Spinhof Ú 7 FREE READ

Als leermoment kan dienen zodat dit soort gebeurtenissen in de toekomst kunnen worden voorkomenIn het Radio 1 programma Argos noemde Brantz de conclusie die het NIOD na jarenlang onderzoek trok 'onzin' de discussie over de luchtsteun betitelde hij als 'een grote poppenkast een Jan Klaassen en Katrijn spel' Tevens is hij van mening dat het hoofdstuk Srebrenica nooit gesloten zal worden zolang de waarheid niet naar boven komt Met de publicatie van zijn dagboeken laat Brantz zien hoe complex de situatie was én krijgen wij een ontluisterend beeld van wat er zich destijds heeft afgespeeld di?.

READ & DOWNLOAD ó eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Charlef Brantz en Herman Spinhof

Een onthullend ooggetuigenverslag van een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis Kolonel bd Charlef Brantz die mede aan de basis stond van de oprichting van Dutchbat zat tijdens de val van Srebrenica in Bosnië in Tuzla om precies te zijn en was daar VN commandant van de sector Noord Oost het gebied waar Srebrenica onder viel Brantz was directe baas van Thom Karremans de commandant van Dutchbat het Nederlandse bataljon dat onder VN vlag in Srebrenica gestationeerd was ter bescherming van de plaatselijke bevolkingOok nu nog wordt Brantz regelmatig als deskundige over het onderwerp.

FREE READ De Srebrenica dagboeken

Uitgenodigd in actualiteitsprogramma'sGedurende de drie jaar dat kolonel Brantz geconfronteerd werd met de problematiek in Bosnië in het algemeen en Srebrenica in het bijzonder heeft hij een dagboek bijgehouden en dat heeft hij met relevant materiaal aangevuld tot een allesomvattend en onthullend manuscript over de misstanden en fouten die er in de aanloop naar de val van de Safe Area gemaakt zijn Dat maakt De Screbrenica dagboeken tot een openhartig ooggetuigenverslag dat niet alleen inzicht geeft in een bepalend moment in de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten maar dat ook.