characters Det mångreligiösa Sverige ë PDF, eBook or Kindle ePUB free

Det mångreligiösa Sverige

Download Det mångreligiösa Sverige

V religionens plats och roll i nutiden är viktig som bakgrund till olika skeenden och problem i världen Boken innehåller en allmän historik om de olika religionerna och grundmaterial.

Read  PDF, eBook or Kindle ePUB free Ê Daniel Andersson

I den här boken beskrivs Sveriges nya religiösa landskap och de förändringsprocesser som blir följden av möten mellan majoritetssamhället och minoritetsreligionerna Förståelsen a.

Daniel Andersson Ê 5 characters

Som ger läsaren en bild av det mångsidiga svenska religiösa livet av idagFörfattarna beskriver hur hinduism buddhism sikhism judendom östkyrkan islam och New Age utövas och påverka.


1 thoughts on “Det mångreligiösa Sverige

  1. says:

    Mycket intressant antologi över minoritetsreligioners ställning i Sverige Omsorgsfulla historiska beskrivningar nutida intervjuer och en och annan framtidsspaning En god läsupplevelse mycket fakta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *