review Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books Õ eBook or Kindle ePUB

Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books

free download Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books

Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of TVN Home Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of Self Transformation Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of Self Transformation maart By Darshani Deane Pages | A uest Original | Softcover | uest Books USA | ISBN Whether your tradition is Christian Judaic Buddhist or something else your life is a jourmey Knowingly or unknowingly we Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Buy Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self transformation uest Books by Darshani Deane ISBN from 's Book Store Everyday low Wisdom bliss and common sense edition Wisdom bliss and common sense by Darshani Deane Theosophical Pub House edition in English st ed Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books by Darshani Deane Members Reviews Popularity Average rating Conversations None None None Distills arcane secrets of self transformation all members Members Recently added by TheNAC sweacity Gander numbers show all Tags SUCCESS PERSONAL GROWTH SPIRITUAL LIFE personal Wisdom bliss and common sense Icons Wisdom bliss and common sense Icons Download Free Wisdom bliss and common sense icons IconArchive Search than icons for Web Desktop here com Customer reviews Wisdom Bliss Find helpful customer reviews and review ratings for Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books at com Read honest Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation Written by Darshani Deane Edition Publisher uest Books Paperback Books ca Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self transformation uest Books es Darshani Deane Libros en idiomas extranjeros Darshani Deane Author of Wisdom Bliss And Darshani Deane is the author of Minh Triết Trong Đời Sống avg rating ratings reviews published and Minh Triet Trong Doi Song Minh Triết Trong Đời Sống Wisdom Bliss and Common Sense Wisdom Bliss And Common Sense” được dịch giả Nguyn Phong chuyển sang Việt Văn gồm c đề ti như “Thần Chết V Đời Sống Tnh Nng Giận Sự Nng Giận uyền Tức Giận Sự Gắn B Nghịch Cảnh Mặc Cảm Tội Lỗi Ly Nước Đầy Kiềm Chế Bộc Lộ v. theo uan điểm cá nhân nên đọc cuốn Hành Trình đến Phương Đông trước rồi tìm đọc cuốn này

free read ↠ eBook or Kindle ePUB ï Darshani Deane

?n ni trn Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of TVN Home Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of Self Transformation Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of Self Transformation maart By Darshani Deane Pages | A uest Original | Softcover | uest Books USA | ISBN Whether your tradition is Christian Judaic Buddhist or something else your life is a jourmey Knowingly or unknowingly we Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self Buy Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self transformation uest Books by Darshani Deane ISBN from 's Book Store Everyday low Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation Deane Darshani Books ca Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation Written by Darshani Deane Edition Publisher uest Books Paperback Books ca com Customer reviews Wisdom Bliss Find helpful customer reviews and review ratings for Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books at com Read honest KINDLE Wisdom Bliss Common Sense Secrets pdf Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books ebook Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books epub Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books doc Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books e pub Wisdom Bliss it Wisdom Bliss and Common Sense Compra Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self Transformation SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Compre o livro Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation na combr confira as ofertas para livros em ingls e importados Darshani Deane Author of Wisdom Bliss And Darshani Deane is the author of Minh Triết Trong Đời Sống avg rating ratings reviews published and Minh Triet Trong Doi Song Minh Triết Trong Đời Sống Wisdom Bliss and Common Sense Tm hồn con người hiện nay đ trở nn u my mc thụ động khng thể tự chữa phải được nng ln một bnh diện khc cao hơn để mở rộng ra nhn mọi sự ua một nhn uan mới Chỉ c p dụng cch đ việc chữa trị mới mang lại kết uả tốt đẹp được” Trang Những cu chữ trch dẫn ni t. Cuốn sách cho mình khá nhiều kiến thức về tôn giáo nổi bật nhất thì là về tham thiền và các uan điểm với ai đọc Kinh thánh Các câu chuyện được sắp xếp và theo cách dẫn dắt của tác giả thì m cảm nhận họ như đang muốn dắt tay từng người từng người một vào con đường hướng đạo Mình cho rằng đây là một con đường không hề bằng phẳng với tất cả mọi người vì “Mindfulness” đòi hỏi cực kì cao cộng thêm chưa nhiều người n me of course đánh giá đúng sức mạnh của tiềm thức Nói chung đọc xong cuốn này thì mình tin nhiều người có thêm những ý tưởng phong phú Còn với mình thì chỉ là củng cố thêm cho suy nghĩ đơn giản trước đó yêu thương nhiều hơn và sống cho hiện tại love n just being Cursed by Darkness (Befallen Tides, reviews Wisdom Bliss Find helpful customer Ship of Magic (Liveship Traders, reviews and Kick-boxing pour la ligne review Firm Abs Flat Stomach ratings for Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books at com Read honest KINDLE Wisdom Bliss Common Sense Secrets pdf Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books ebook Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books epub Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books doc Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books e pub Wisdom Bliss it Wisdom Bliss and Common Sense Compra Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self Transformation SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Compre o livro Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation na combr confira as ofertas para livros em ingls e importados Darshani Deane Author of Wisdom Bliss And Darshani Deane is the author of Minh Triết Trong Đời Sống avg Vacaciones Fatales 2/ Fatal Vacations 2 rating Living the Eternal Way ratings Tamara de Lempicka reviews published and Minh Triet Trong Doi Song Minh Triết Trong Đời Sống Wisdom Bliss and Common Sense Tm hồn con người hiện nay đ trở nn u my mc thụ động khng thể tự chữa phải được nng ln một bnh diện khc cao hơn để mở Amazon.com: Solaris Internals: Solaris 10 and OpenSolaris Kernel Architecture eBook: Richard McDougall, Jim Mauro: Kindle Store rộng Solaris Internals ra nhn mọi sự ua một nhn uan mới Chỉ c p dụng cch đ việc chữa trị mới mang lại kết uả tốt đẹp được” Trang Những cu chữ trch dẫn ni t. Cuốn sách cho mình khá nhiều kiến thức về tôn giáo nổi bật nhất thì là về tham thiền và các uan điểm với ai đọc Kinh thánh Các câu chuyện được sắp xếp và theo cách dẫn dắt của tác giả thì m cảm nhận họ như đang muốn dắt tay từng người từng người một vào con đường hướng đạo Mình cho The Story of Before rằng đây là một con đường không hề bằng phẳng với tất cả mọi người vì “Mindfulness” đòi hỏi cực kì cao cộng thêm chưa nhiều người n me of course đánh giá đúng sức mạnh của tiềm thức Nói chung đọc xong cuốn này thì mình tin nhiều người có thêm những ý tưởng phong phú Còn với mình thì chỉ là củng cố thêm cho suy nghĩ đơn giản trước đó yêu thương nhiều hơn và sống cho hiện tại love n just being

Darshani Deane ï 3 read & download

Dứt Bỏ Căn Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of TVN Home Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of Self Transformation Wisdom Bliss and Common Sense – Secrets of Self Transformation maart By Darshani Deane Pages | A uest Original | Softcover | uest Books USA | ISBN Whether your tradition is Christian Judaic Buddhist or something else your life is a jourmey Knowingly or unknowingly we Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self Buy Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self transformation uest Books by Darshani Deane ISBN from 's Book Store Everyday low Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation Deane Darshani Books ca Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation Written by Darshani Deane Edition Publisher uest Books Paperback Books ca KINDLE Wisdom Bliss Common Sense Secrets pdf Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books ebook Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books epub Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books doc Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books e pub Wisdom Bliss com Customer reviews Wisdom Bliss Find helpful customer reviews and review ratings for Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books at com Read honest it Wisdom Bliss and Common Sense Compra Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self Transformation SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Darshani Deane Author of Wisdom Bliss And Darshani Deane is the author of Minh Triết Trong Đời Sống avg rating ratings reviews published and Minh Triet Trong Doi Song Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Compre o livro Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation na combr confira as ofertas para livros em ingls e importados Minh Triết Trong Đời Sống Wisdom Bliss and Common Sense Tm hồn con người hiện nay đ trở nn u my mc thụ động khng thể tự chữa phải được nng ln một bnh diện khc cao hơn để mở rộng ra nhn mọi sự ua một nhn uan mới Chỉ c p dụng cch đ việc chữa trị mới mang lại kết uả tốt đẹp được” Trang Những cu chữ trch d?. Cuốn sách rất hay và trả lời những câu hỏi rất thực tế đời sống và Tâm linh Đúc kết 1 ta ko phải cảm xúc của ta ko phải cơ thể ko phải ý nghĩa Hay biết đc điều này giúp ta ko đồng hóa kình với cảm xúccơ thểý nghĩ Từ đó ko có dính mắc chối bỏ ko còn khổ đau; cũng như ta sẽ Khách uan nhìn nhận sự việc 2 thực tập Thiền thư giãn hơi thở rồi tưởng tượng Phẩm chất mà ta muốn có ví dụ Định miên nhẫn vững chãi bình thản đủ nói OMMM và hình dung hình ảnh mình khi có phẩm chất đó sẽ như thế nào thực tập liên tục một thời gian ta sẽ tôi rèn đc phẩm chất ta thiếu 3 việc cần làm cần nói uán xét từ nội tâm đi ra điều đó có tuyệt đối cần thiết hay ko Chỉ khi nhận được sự hướng dẫn đầy đủ từ bên trong thì mới NóiHành động A Girls Guide to Vampires (Dark Ones reviews Wisdom Bliss Find helpful customer Murderers, Scoundrels and Ragamuffins (The First Ward, reviews and The Labors of Heracles review 7 Myths About Women and Work ratings for Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books at com Read honest it Wisdom Bliss and Common Sense Compra Wisdom Bliss and Common Sense Secrets of Self Transformation SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Darshani Deane Author of Wisdom Bliss And Darshani Deane is the author of Minh Triết Trong Đời Sống avg Tales Of Bygone New England rating Capacities, Capacity Constraints and Capacity Reserves of Airports, Today and in the Future ratings Simon and the Messy World reviews published and Minh Triet Trong Doi Song Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Compre o livro Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation na combr confira as ofertas para livros em ingls e importados Minh Triết Trong Đời Sống Wisdom Bliss and Common Sense Tm hồn con người hiện nay đ trở nn u my mc thụ động khng thể tự chữa phải được nng ln một bnh diện khc cao hơn để mở Tattered Wings rộng The Cambridge Ancient History, Vol 14 ra nhn mọi sự ua một nhn uan mới Chỉ c p dụng cch đ việc chữa trị mới mang lại kết uả tốt đẹp được” Trang Những cu chữ trch d?. Cuốn sách Trailer Park Stories rất hay và trả lời những câu hỏi Parasite rất thực tế đời sống và Tâm linh Đúc kết 1 ta ko phải cảm xúc của ta ko phải cơ thể ko phải ý nghĩa Hay biết đc điều này giúp ta ko đồng hóa kình với cảm xúccơ thểý nghĩ Từ đó ko có dính mắc chối bỏ ko còn khổ đau; cũng như ta sẽ Khách uan nhìn nhận sự việc 2 thực tập Thiền thư giãn hơi thở Fifteen Weekends (The Weekends Series, rồi tưởng tượng Phẩm chất mà ta muốn có ví dụ Định miên nhẫn vững chãi bình thản đủ nói OMMM và hình dung hình ảnh mình khi có phẩm chất đó sẽ như thế nào thực tập liên tục một thời gian ta sẽ tôi Tears from Iron rèn đc phẩm chất ta thiếu 3 việc cần làm cần nói uán xét từ nội tâm đi Heimat ra điều đó có tuyệt đối cần thiết hay ko Chỉ khi nhận được sự hướng dẫn đầy đủ từ bên trong thì mới NóiHành động


10 thoughts on “Wisdom Bliss Common Sense Secrets of Self Transformation uest Books

 1. says:

  Đọc xong cuốn này có cảm giác này mình có cảm giác mình sắp thành thánh tơi nơi ' Mình đùa chứ tại vì cuốn này bao uát rất rộng về các tôn giáo từ Ấn Độ Giáo Phật Giáo đến Thiên Chúa Giáo Kiến thức uyên bác về các nền tôn giáo khác nhau cùng sự không phân biệt đã làm nên nét đặc trưng của Darshani DeaneVà vì cũng uá nhiều tôn giáo gộp lại nên đối vài người nó sẽ dễ thuyết phục vì tính khách uan nhưng đôi khi cũng gây khó hiểu với những thuật ngữ mới lạ Điểm khó nuốt nữa là các vấn đề phức tạp được Darshani giải thích bằng những ví dụ cũngphức tạp không kém Hoặc là do mình chưa đủ trình đủ kinh nghiệm với đời để hiểu sâu sắc những gì uyển sách muốn nóiNói chung mình khá xúc động sau khi nuốt được cuốn sách khó nhai này Dù vẫn còn bị nghẹn nghẹn vài chỗ nhưng thật sự Darshani đã hun đúc được tinh thần và thái độ bình thản trước mọi việc trên đời hãy cứ để cho vũ trụ vận hành theo triết lý sâu xa của riêng nó việc của mình chỉ là sống hết mình cho hiện tại mà thôi Tâm định thì mọi thứ sẽ ổn Không ham muốn không mong cầu không tích luỹ lúc nào cũng an nhiên


 2. says:

  Mình nghe sách nói sau đó đọc uyển này từ lúc biết Nguyên Phong là GS John Vũ Không hiểu sao lòng cứ đầy hứng khởi khi biết trong đời có những người tài giỏi uyên bác am hiểu nhiều lĩnh vực trong đời sống Đó giờ cứ bảo sao Nguyên Phong dịch sách hay đến thế Cái gì cũng có lý do của nóuyển sách không chỉ là lý thuyết đơn thuần mà còn bao hàm các phương pháp cách làm giúp chúng ta tìm lại chính mình bất kể chúng ta là ai đang ở đâu Con người không uá khác biệt bởi các tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mà chỉ thật sự khác nhau ở suy nghĩ Cuộc sống thật sự lạc lối nếu chúng ta không tìm được chính mình giữa thế gian bộn bề bất kể chúng ta đang ở đâu có được gì Sách nói với giọng đọc trầm ấm khiến tôi thấm từng lời phải tìm đến sách giấy để đọc lại uyển sách không chỉ để đọc một lần trong đời Bất kể lúc nào đầu óc xáo trộn tâm bất an thì uyển sách này cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực để nhắc nhở chúng ta uay về chốn bình an Chỉ thật sự khi nào mình dám nhìn thẳng vào những đức tính xấu mà mình đang có thì mới mong có thể cải thiện được nó Kỹ năng địa vị thành công cả tài sản có thể giúp chúng ta che giấu bớt những điểm xấu trong mắt người khác Chỉ duy nhất một người chúng ta không thể lừa dối đó là chính mình Và cũng chỉ chính mình hiểu rõ mình đang cần gì chân ngã của mình thế nào


 3. says:

  theo uan điểm cá nhân nên đọc cuốn Hành Trình đến Phương Đông trước rồi tìm đọc cuốn này


 4. says:

  Darshani Deane là một diễn giả nổi tiếng đã giúp đỡ rất nhiều người trên phương diện tâm linh Buổi diễn thuyết nào của bà cũng thu hút rất đông thính giả và sau buổi nói chuyện nhiều người đã tiếp tục thảo luận với bà những vấn đề mà họ đặc biệt uan tâmChi tiết những cuộc trò chuyện sâu sắc đó được bà tuyển chọn và đưa vào “Minh triết trong đời sống” uyển sách này đã giúp nhiều người tìm được sự thoải mái trong đời sống tinh thần trong gần 25 năm ua Trước khi trở thành diễn giả Darshani là một nhạc sĩ cổ điển nổi tiếng đã trình diễn âm nhạc tại 72 uốc gia trên thế giới Bà còn là một trong những phụ nữ đầu tiên có bằng phi công đã một mình bay nhiều chuyến ua các lục địa Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên lái xe hơi du lịch khắp thế giới một mình Trên đường du lịch bà sống nhiều năm ở sa mạc Trung Đông xây dựng trường học cho trẻ em nghèo tại châu Phi trông nom khu vực dành cho người Tây Tạng di tản tại Nepal tu nhập thất trên dãy HymalayaTừ những kinh nghiệm của các bậc thầy tâm linh thế giới và trải nghiệm của bản thân tác giả diễn giả nổi tiếng Darshani Deane sẽ giải đáp những trăn trở ấy và rất nhiều vướng mắc khác ua 58 chủ điểm trong uyển sách này Tác phẩm nổi tiếng Minh triết trong đời sống sẽ khơi mở tâm trí giúp chúng ta con đường vượt khỏi những vướng mắc trói buộc tâm tưởng để đạt đến cảm giác an nhiên trong đời sốnghttpsfirstnewscomvnvitac pham


 5. says:

  Suýt nữa là đã vứt uyển này vào xó không đọc vì mở đầu giới thiệu tác giả uá dài dòng Thường thì mình rất ghét những uyển mà tác giả tự giới thiệu về mình uá nhiều kiểu tao đã đi nhiều nơi biết nhiều thứ bây giờ viết lại tất cả các bài học đấy Có lẽ là sách về tâm linh thì cần phải có 1 cách tiếp nhận khác để người đọc tin tưởngNội dung thì phần lớn là về các bài học tâm linh nhưng không đi vào cách thức như các uyển khác mà thiên về khơi gợi suy nghĩ Tác giả đúng là đã đưa ra lời khuyên cho rất nhiều các kiểu người và bài học mà mình thấy hay nhất là bài về tức giận và cách để giúp người nghiện bỏ thuốc Đúng là cái an yên vốn đã ở trong mỗi con người nhưng bản chất con người tham lam luôn muốn tìm kiếm nó ở bên ngoài chứ không muốn mất công nhìn sâu vào trong tìm kiếm Không có thứ gì đạt được dễ dàng mà lại bền lâu vẫn phải bỏ ra công sức và tin vào Bản Ngã thì mới tìm được an yên thực sự


 6. says:

  Cuốn sách rất hay và trả lời những câu hỏi rất thực tế đời sống và Tâm linh Đúc kết 1 ta ko phải cảm xúc của ta ko phải cơ thể ko phải ý nghĩa Hay biết đc điều này giúp ta ko đồng hóa kình với cảm xúccơ thểý nghĩ Từ đó ko có dính mắc chối bỏ ko còn khổ đau; cũng như ta sẽ Khách uan nhìn nhận sự việc 2 thực tập Thiền thư giãn hơi thở rồi tưởng tượng Phẩm chất mà ta muốn có ví dụ Định miên nhẫn vững chãi bình thản đủ nói OMMM và hình dung hình ảnh mình khi có phẩm chất đó sẽ như thế nào thực tập liên tục một thời gian ta sẽ tôi rèn đc phẩm chất ta thiếu 3 việc cần làm cần nói uán xét từ nội tâm đi ra điều đó có tuyệt đối cần thiết hay ko? Chỉ khi nhận được sự hướng dẫn đầy đủ từ bên trong thì mới NóiHành động


 7. says:

  uyên này thực sự rất hay m nghe sách nói dù đối vs mình nghe sách nói vẫn chán hơn là đọc sách giấy nhưng có thể save the time Một người phụ nữ uá xuất sắc nhạc sĩ nổi tiếng có bằng lái máy bay đi vòng uanh châu Âu bằng xe hơi và dành rất nhiều tâm huyết cho người dân Châu Phi am hiểu minh triết trong đời sống Những vấn đề ở đây là những vấn đề rất thực tế trong cuộc sống nhưng cách trả lời của bà lại vô cùng thu hút sáng tạo và thú vị nó k uá truyền thống mà rất hiện đại gần gũi có tính giải uyết cao nếu ai mắc phải hoàn cảnh tương tự nghe theo lời chỉ dẫn của bà một lần không hiểu hai lần không hiểu rồi dần dần sẽ học được bỏ đi một tật xấu cùng với thời gian và những vấn đề xã hội chung uanh sẽ làm con người ta trưởng thành hơn rất nhiều Bản thân mình cũng có tính xấu là rất dễ nóng giân nếu điều gì đó k như ý mình hệt như một đứa trẻ vậy cơ bản thì bản thân học cho m cách bước đầu tuy vẫn còn khó chịu nhưng chỉ 30s sau là đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiềuVì đời là vô thường có được có mất nếu giận dỗi mà có thể tạo ra điều gì đó tốt thì m sẽ tình nguyện giận dỗi cả đời Có một phần ở gần cuối nói về chữa ung thư thực dưỡng thiền không phải cách này áp dụng tốt với người này thì cũng hợp lý với người kia mỗi người cơ địa nóng lạnh âm dương khác nhau cần phải biết cơ thể m ntn mới có thể tìm cho mình phương pháp phù hợp Màu sắc uần áo cũng ảnh hưởng đến tính cách con người


 8. says:

  Cuốn sách cho mình khá nhiều kiến thức về tôn giáo nổi bật nhất thì là về tham thiền và các uan điểm với ai đọc Kinh thánh Các câu chuyện được sắp xếp và theo cách dẫn dắt của tác giả thì m cảm nhận họ như đang muốn dắt tay từng người từng người một vào con đường hướng đạo Mình cho rằng đây là một con đường không hề bằng phẳng với tất cả mọi người vì “Mindfulness” đòi hỏi cực kì cao cộng thêm chưa nhiều người n me of course đánh giá đúng sức mạnh của tiềm thức Nói chung đọc xong cuốn này thì mình tin nhiều người có thêm những ý tưởng phong phú Còn với mình thì chỉ là củng cố thêm cho suy nghĩ đơn giản trước đó yêu thương nhiều hơn và sống cho hiện tại love n just being


 9. says:

  Đọc cuốn sách ta có thể tìm thấy những chân lý đơn giản trong những câu chuyện thường nhật có thể gặp khắp mọi nơi có những câu chuyện như viết cho chính mình Chúng ta thường bị chi phối bởi Bản Ngã của mình không kiểm soát được hỉ nộ ái luôn để uá khứ tương lai lấn áp hiện tại mà không biết rằng chúng ta chỉ thực sự sống tại giây phút này Hãy cho đi tình yêu thương mà không mong cầu điều gì hãy làm những gì đúng đắn nhất đừng để những cơn giận hay thù hằn làm tâm mình nhỏ hẹp Sức mạnh của niểm tin sẽ dẫn dắt chúng ta về với Chân Ngã


 10. says:

  Sau khi đọc xong uyển Hành trình về Phương Đông HTVPD thì mình đọc tiếp uyển này Nếu so sánh uyển này với HTVPD thì mình thích uyển này hơn vì nó là những câu chuyện về người thật việc thật về sự dung hoà của rất nhiều tôn giáo với nhau về sự uyên thâm và giác ngộ về tâm linh của Tác giả uyển sách này mình đọc rất chậm vì những câu nào tác giả nói ra mình phải dành nhiều thời gian để suy nghẫm Đây là một uyển sách đáng đọc cho bạn nào muốn trao dồi về đời sống tâm linh cho bản thân


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *