review Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con Ô eBook or Kindle ePUB


Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

summary Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và ConBạn muốn đánh giá lại bản thân và lên kế hoạch cho tương laiBạn đang ấp ủ nhiều ước mơ và muốn thực hiện bằng được những ước mơ đóBạn đang ở trong một môi trường cạnh tranh và muốn tìm phương pháp làm việc hiệu uảHãy đọc Thay đổi tất cả chỉ trừ vợ và con Từ cuộc đời của Lee Kun Hee một con người rất bì.

read ¹ eBook or Kindle ePUB Î E. Ji Sung - Người dịch: Đỗ Ngọc Luyến

Nh thường vào những năm 20 tuổi thất bại vào những năm 30 tuổi và trở thành doanh nhân tài giỏi vào những năm 40 tuổi bạn sẽ rút ra được những kinh nghiệm những bài học bổ ích và uý giá để phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp vững chắc trong tương laiuyển sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu các bí uyết về phát triển bản thân và hoạch định tương lai củ.

E. Ji Sung - Người dịch: Đỗ Ngọc Luyến Î 3 read

A Lee Kun Hee con người huyền thoại đã đưa Samsung từ một xưởng máy nhỏ với 36 công nhân trở thành một thương hiệu toàn cầu Hãy khám phá nguyên lý sống và làm việc của con người đã từng được chọn là một trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới Tạp chí Time năm 2005 và là một trong những nhà kinh doanh tài giỏi nhất thế giới Tạp chí Financial Time 200.

  • Paperback
  • 191
  • Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con
  • E. Ji Sung - Người dịch: Đỗ Ngọc Luyến
  • Vietnamese
  • 22 July 2019
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *