CHARACTERS Ð Eesti etümoloogiasõnaraamat

Eesti etümoloogiasõnaraamat

READ Eesti etümoloogiasõnaraamat

Rali või kitsamalt läänemeresoome tüvevara päritolu alal seni tehtud uurimistöö tulemusiSõnaraamat tugineb varasematele etümoloogiasõnaraamatutele laensõnarühmi käsitlevatele mon

FREE READ È THARROWEBDESIGN.CO.UK ↠ Iris Metsmägi

Ograafiatele ja etümoloogiaalastele artikliteleSõnaraamatus on üle 6600 märksõna eesti tüvevara ajaloo ja etümoloogiateaduse metoodika lühiülevaade ning teiste keelte sõnade registe

Iris Metsmägi ↠ 1 CHARACTERS

Eesti etümoloogiasõnaraamat on raamat eesti keele sõnade päritolust See on esimene Eestis koostatud ja Eestis ilmuv etümoloogiasõnaraamatSõnaraamat koondab endas eesti ning ühtlasi uu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *