Lärande summary ´ eBook, ePUB or Kindle PDF

Lärande

read Lärande

älvständigt bidrag till en ny och mer helhetsinriktad läroförståelse Författaren behandlar de grundläggande frågorna kring lärandets processer och dimensioner olika typer av lärande och det motstånd eller de blockeringar mot lärande som kan finnas Den täcker in en rad ämnen av central

free download ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF æ Knud Illeris

Betydelse för en helhetsförståelse lärandets förhållande till kroppslighet självuppfattning motivation kompetensutveckling intelligens lärostil kön livsålder den moderna hjärnforskningen undervisningsformer och utbildningspolitik samt skollärande Internetlärande och lärande i arbetsliv

Knud Illeris æ 8 read & download

Vi lever i dag i ett kunskaps och informationssamhälle där lärande har blivit centralt både för den enskilda individen och för samhället Lärande är en engagerande och kunskapsrik introduktion till både den traditionella och den allra senaste läroforskningen samtidigt som den utgör ett sj Vogue Goes Pop: Coloring Book och informationssamhälle där lärande har blivit centralt både för den enskilda individen The Drunken Botanist och för samhället Lärande är en engagerande Seduction of a Proper Lady och kunskapsrik introduktion till både den traditionella The Curtis Reincarnation och den allra senaste läroforskningen samtidigt som den utgör ett sj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *