Read Ä Silva Rerum IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Silva Rerum IV

Free read à eBook, PDF or Kindle ePUB í Kristina Sabaliauskaitė

Siryžta įrodyti luomus griaunančiais gyvenimo pasirinkimaisMatematikos profesorius jėzuitas Pranciškus Ksaveras iš Milkantų Norvaiša – ne tik LDK bet ir pasaulio pilietis masonas ir filosofas Nancy Viena Krokuva Varšuva Amsterdamas Paryžius Londonas – tai jo kelionių trajektorijos kuriose jis susipažįsta su pasaulio valdovais skvarbiausiais mokslo protais ir intelektualiomis moterimis stebi meno sampratą keičiančius muzikos ir teatro stebuklus patiria u. Silva rerum 55 nea

Download Silva Rerum IV

„Silva rerum IV“ tęsia Norvaišų giminės istoriją ir užbaigia didžiąją Vilniaus sagą Tai pasakojimas apie XVIII amžiaus antrąją pusę – politinių ekonominių ir kultūrinių pervartų laiką Baroko ir Apšvietos epochų lūžio tašką kai Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė patiria politinį dekadansą ir sykiu progresyvių idėjų proveržį o jos bajorija pasidalija į dvi nesutaikomas puses – už senąją ir už naująją pasaulio tvarką kurią pa. Apie šią Silva R

Free read à eBook, PDF or Kindle ePUB í Kristina Sabaliauskaitė

ždraustą meilę į Vilnių parveža naujausias mokslo žinias ir gaivius Apšvietos vėjusTačiau kas iš tikrųjų jaudina profesoriaus sielą kokių abejonių graužiamas jis žvelgia į juodą žvaigždėtą Vilniaus dangų ką prisiminus jo širdis kaskart praleidžia vieną dūžį ir kodėl jam vis rodosi kad seniai paskelbtas mirusiu Vilniaus baziliskas mintantis fanatizmu minčių tamsa bei sąžinės nešvara atgijo ir prisitaikė prie pasikeitusios laiko dvasio. visiems savaime ai

  • Hardcover
  • 400
  • Silva Rerum IV
  • Kristina Sabaliauskaitė
  • Lithuanian
  • 27 August 2019
  • null

About the Author: Kristina Sabaliauskaitė

Dailės istorikė dr Kristina Sabaliauskaitė gimė Vilniuje nuo 2002 dirba Londone didžiausio Lietuvos dienraščio užsienio korespondente2008 m debiutavo istoriniu romanu Silva rerum leidykla Baltos lankos tapusiu dešimties leidimų sulaukusiu bestseleriu ir pripažintu literatūros įvykiu Lietuvoje Įvertintas kritikų ir kultūros istorikų romanas skaitytojus pavergė autentišku daugiasluok