free read The Balts ´ E-book, or Kindle E-pub

The Balts

free read The Balts

F various archeological finds all of which are extensively discussed The author a Lithuanian by birth is world famous for her groun. Marija Gimbutienė anksčiau dirbusi mokslinius darbus Harvarde prof

summary õ E-book, or Kindle E-pub ☆ Marija Gimbutas

This is a fascinating study of the ancient peoples that lived in the Baltic Sea area The book has hundreds of drawings and photos o. 4 455 The Killing Of Katie Steelstock peoples that lived in the Baltic Sea area The book has hundreds of drawings and Birthday photos o. 4 455

Marija Gimbutas ☆ 9 read

D breaking studies on the origin of the Indo Europeans and especially for her uniue theory of a Goddess centered Old European cultu. A well written tome on the archaeology of the Baltic regionsI was ho


4 thoughts on “The Balts

 1. says:

  4 455


 2. says:

  Marija Gimbutienė anksčiau dirbusi mokslinius darbus Harvarde profesoriavusi garsiajame Kalifornijos universitete Los Angeles UC LAKnyga The Balts yra pirmasis šios rūšies veikalas archeologinėje mūsų literatūroje Ji parašyta su dideliu moksliniu įžvalgumu Archeologiniai klausimai joje sprendžiami labai argumentuotai įtikinamai ir aiškiai Autorei priklauso didelė padėka ir pagarba už tokio kruopštaus archeologinio veikalo parašymą šios knygos įvade pirmiausia ji duoda trumpą bet taiklią etnografinę lietuvių ir jų žemių taip pat faunos ir floros charakteristiką Nusako baltų kultūros pobūdį ir jos sąlytį su kitomis tų laikų tautomis skitais keltais gotais fino ugrais Prof M Gimbutienės apskaičiavimu dabartinė Lietuva sudaro tik vieną šeštadalį priešistorinės teritorijos kuri prieš slavų ir germanų ekspansiją priklausė baltamsAprašydama bronzos ir ankstyvąjį geležies amžius Pabaltijy autorė cituoja tą Homero Odisėjos vietą kurioje minimas gintaras Iki šiol rodos niekas neabejoja kad mikėnų kultūros gintariniai papuošalai buvo iš atgabento Baltijos gintaro Pagal autorę baltų kultūros aukso amžius trukęs nuo antrojo šimtmečio prieš Kr iki penkių šimtų metų po Kr Tuo laikotarpiu išvystyta žemdirbystė ir prekyba Slavų ekspansija į baltų žemes prasidėjusi nuo IV a o švedų vikingų — nuo 650 m Vikingai puldinėjo Apuolės ir Sea borgo arti Liepojos tvirtoves tačiau net per 200 m jiems nepasisekę kolonizuoti kuršių kurių būta labai drąsių ir narsių vyrų šie kuršiai dažnai apiplėšdavę danų ir švedų valstybes išsigabendami iš ten varpų bei kitų dalykų Užtat danų bažnyčiose 1051 m buvo įvesta speciali malda Didis Dieve apsaugok mus nuo kuršiųEbook opensourceė MarijaBaltai priešistoriniais laikais etnogenezė materialinė kultūra ir mitologija1985 Lietuvių kalba Mokslas 191 psl


 3. says:

  A well written tome on the archaeology of the Baltic regionsI was hoping to find material on the oral and written traditions of Lithuania etc but unfortunately this resource wasn't utilised by the author Much of the text is scholarly in nature largely describing artifacts and their historical and cultural settings only occasionally does the author venture into the interpretative realms And then it was only to identify various symbols and designs as being 'sun symbols' My problem with this was the basis upon which these identifications were made was not even argued out let alone demonstrated All in all a useful book if you are interested in the prehistory of the Baltic regions


 4. says:

  Radau aprašytą Senosios Europos priešindoeuropinės Baltų simboliką kuri yra seniausia atėjusi iš senosios matrilinearinės patriarchalinė atėjo su indoeuropiečiais priešistorinės kultūros vandens paukščiai gyvatės žalčiai briedės meškos pelėda ir Baltų deivėsLaima Ragana Žemyna Vietinė baltų kultūra nebuvo išnaikinta indoeuropiečių ir vėliau krikščionybės kultūroje


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *