FREE READ Ö Developing Mental Toughness2 thoughts on “Developing Mental Toughness

  1. says:

    I've read a Polish editionTa książka to w sumie jedna wielka reklama firmy sprzedającej usługi konsultacyjnego i ich formularz Niemniej na kilkuset stronach autorzy zawarli sporo wiedzy związanej z odpornością psychicznąSukces nigdy nie jest ostateczny Porażka nigdy nie jest totalnaLiczy się tylko odwaga by kontynuować swoje dzieło Winston ChurchillOdporność psychiczna to cecha osobowości która w dużym stopniu determinuje to na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami stresorami i presją niezależnie od okoliczności W‍ modelu 4C ogólna odporność psychiczna opiera się na czterech filarach 1 Wyzwanie challenge postrzeganie wyzwania jako szansy 2 Pewność siebie confidence wysoki poziom wiary w siebie 3‍ Zaangażowanie commitment wytrwałość w realizowaniu zadań 4‍ Kontrolapoczucie‍ wpływu control przekonanie o tym że kontroluje się swój losTo oczywiste że niektórzy ludzie są bardziej odporni psychicznie a inni mniej Wiadomo też że osoby charakteryzujące się dużą odpornością psychiczną lepiej radzą sobie w warunkach silnego stresu Dlatego też odnoszą większe sukcesy w szkole w pracy w dyscyplinach sportowych wymagających rywalizacji i tak dalej Większe jest także prawdopodobieństwo uzyskania przez nie dobrych wyników w testach oceniających wydajność pracyTo oczywiste że niektórzy ludzie są bardziej odporni psychicznie a inni mniej Wiadomo też że osoby charakteryzujące się dużą odpornością psychiczną lepiej radzą sobie w warunkach silnego stresu Dlatego też odnoszą większe sukcesy w szkole w pracy w dyscyplinach sportowych wymagających rywalizacji i tak dalej Większe jest także prawdopodobieństwo uzyskania przez nie dobrych wyników w testach oceniających wydajność pracyTrzeba jednak wyraźnie zaznaczyć że przeciwieństwem odporności psychicznej jest wrażliwość a nie‍ słabość psychicznaPeter na przykład pracował kiedyś z wybitną pływaczką mogącą odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej Udało im się wspólnie znacząco wzmocnić jej odporność psychiczną Jaki był tego skutek? Dziewczyna zdecydowała się rzucić pływanie i zająć czymś co ją bardziej interesowało To że jesteś w czymś dobry nie oznacza że chcesz się tym zajmować Dzięki wzmocnieniu odporności psychicznej wspomniana pływaczka była w stanie dokonać w swoim życiu lepszych wyborówTwierdzenie‍ że wszystkie osoby odporne psychicznie cechują chęć dominacji nad innymi i nieokazywanie nikomu wsparcia jest po prostu nieprawdziwe Znęcanie się i krytykanctwo to zachowania które zazwyczaj wynikają z niskiej samooceny i braku poczucia bezpieczeństwa Osoba która jest silna psychicznie która czuje się bezpiecznie we własnej skórze raczej nie odczuwa potrzeby potwierdzania swojej wyższości poprzez dowodzenie niższości innychPoziom odporności psychicznej może być najważniejszą różnicą indywidualną mającą wpływ na związek między czynnikami stresogennymi a stresemStres to reakcja adaptacyjna zależna od cech osobowych jednostki ilub procesów psychologicznych będąca konsekwencją dowolnego działania zewnętrznego sytuacji bądź wydarzenia które nakładają na daną osobę konkretne wymagania fizyczne ilub psychiczneZatem dla większości ludzi idealna praca to taka która wiąże się z wysokimi wymaganiami a jednocześnie daje pracownikowi dużą swobodę działania i angażuje go w różnorodne aktywności które pozwalają mu wykorzystać wszystkie umiejętnościModel stresu opracowany przez AR Stres to na ogół wynik połączenia dwóch czynników oddziaływania jakiegoś stresora i sposobu w jaki dana osoba na ów stresor reaguje To właśnie nasza reakcja na czynnik stresogenny decyduje o tym czy poddajemy się stresowi czy też raczej osiągamy szczytową wydajnośćNajważniejsze cechy jednostek i zespołów cechujących się wysokim poziomem dokonań Pasja Duże zainteresowanie swoją pracą zadaniem itp Duża wiara w siebie Duża wiara we własne zdolności i umiejętność radzenia sobie z ludźmi Kontrola nad tym nad czym można mieć kontrolę Niemartwienie się niepotrzebnie tym nad czym nie można mieć kontroli Rezyliencja – radzenie sobie z porażkami Umiejętność dochodzenia do siebie po porażce Dostrzeganie wyzwań a nie zagrożeń Dostrzeganie w każdym nowym wyzwaniu szansy na własny rozwój Skupienie Umiejętność oczyszczania umysłu z niepotrzebnych myśli i zamętu Umiejętność relaksowania się Rozpoznawanie potrzeby relaksuSzczytowa wydajność to zdolność do efektywnego funkcjonowania na najwyższym poziomie która umożliwia nam wykazanie się całym naszym potencjałem Jak widać szczytowa wydajność to druga strona skutecznego zarządzania stresem Te dwa elementy są ze sobą nierozerwalnie powiązaneWielokrotnie potwierdzono że stan umysłu co najmniej w 50% odpowiada za różnice w poziomie naszych osiągnięć ale i tak większość z nas poświęca tylko około 5% swojego czasu na optymalizowanie własnej wydajności za pomocą odporności psychicznejOtwartość – umiejętność uwydatniania pozytywów oraz podejmowania nowych wyzwań i korzystania z nadarzających się okazji Otwarcie się na nowe możliwości czyli zachowania stymulujące do wzmożonego działania i pozytywnego nastawienia blokują onieśmielenie perfekcjonizm i samoutrudnianiePrzeciwieństwem odporności nie jest słabość lecz wrażliwość Osoby wrażliwe być może nie zawsze skutecznie radzą sobie z presją ale niezaprzeczalnie mają swoje mocne strony i jasno określoną tożsamośćw skutecznym radzeniu sobie z poważnymi problemami z jakimi stykają się zawodowi sportowcy znaczącą rolę odgrywa pewność siebie Po drugie stwierdzili że zdolność do tłumienia emocji w trakcie gry również stanowi istotny czynnik pozwalający sportowcom działać w górnych granicach ich możliwościOsoby odporne psychicznie są na ogół towarzyskie i otwarte na kontakty z innymi potrafią zachować spokój i nie denerwować się; w wielu sytuacjach są zdolne do współzawodnictwa gdyż wykazują niższy poziom lęku niż inni ludzieBadania konsekwentnie potwierdzają że im mniej jesteśmy przekonani o swoim wpływie na sytuację tym większe jest prawdopodobieństwo że będziemy odczuwać stres prowadzący do negatywnych skutkówNie pozwól by to czego nie możesz zrobić miało wpływ na to co zrobić możesz John WoodenWyuczona bezradność opiera się na wcześniejszych doświadczeniach jednostki – na ich podstawie jednostka nabiera przekonania że podejmowane przez nią działania raczej nie mają szans powodzeniaNie świadczy o mnie liczba moich porażek lecz liczba sukcesów; a liczba moich sukcesów jest wprost proporcjonalna do liczby sytuacji w których mimo porażki nie ustałem w wysiłkach by odnieść sukces Tom HopkinsPisząc o umiejscowieniu poczucia kontroli Richard H Cox 1998 s 218 stwierdza „Badania sugerują że wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli świadczy o większej dojrzałości niż zewnętrzne”Być może najważniejszą koncepcją w psychologii jest ta która mówi że istotniejsze od tego co się wydarza jest to co na ten temat myśli dana osobaOsoba odporna psychicznie jest gotowa zaakceptować konsekwencje swoich działań – zarówno te pozytywne jak i negatywneJuż dawno zauważono że niektórzy ludzie reagują bardziej emocjonalnie od innych Ta konkretna cecha osobowości zwykle zwana neurotycznością często zaliczana jest do tak zwanej wielkiej piątki czynników określających osobowość człowiekaWielka piątka obejmuje takie cechy jak • otwartość na doświadczenia – pomysłowyciekawy świata versus stałyostrożny; • sumienność – skutecznydobrze zorganizowany versus niefrasobliwybeztroski; • ekstrawersja – kontaktowypełen energii versus nieśmiałypowściągliwy; • ugodowość – przyjaznywspółczujący versus zimnyniemiły; • neurotyczność – wrażliwynerwowy versus bezpiecznypewnyNic nie zastąpi wytrwałości Nie zastąpi jej talent – pełno jest na świecie ludzi utalentowanych którzy nie odnoszą sukcesów Nie zastąpi jej geniusz – niezrealizowany geniusz to już prawie komunał Nie zastąpi jej też wykształcenie – świat jest pełen wykształconych wykolejeńców Tylko wytrwałość i determinacja mają wszechpotężną moc Calvin CoolidgeOdkładanie różnych spraw na potem czyli prokrastynacja to jedna z najczęstszych form samoutrudniania spotykana u bardzo wielu ludzi Samoutrudnianie polega na wynajdywaniu zawczasu wymówek mających ukryć związek między osiągnięciami a zdolnościami Samoutrudniające wymówki służą ochronie obrazu własnych kompetencji na wypadek uzyskania słabych wynikówOsoby odporniejsze psychicznie z każdego wyniku – czy to sukcesu czy to porażki – umieją wynieść lekcję dla siebie i każdy traktują jako okazję do rozwoju Skłonne są raczej pomyśleć „Może to nie wyszło ale nauczyłem się dzięki temu czegoś ważnego” po czym dodać „Następnym razem będę wiedział jak zrobić to lepiej” lub „Dam sobie jeszcze jedną szansę Nie pozwolę się temu pokonać” Natomiast osoby o mniejszej odporności psychicznej pomyślą prawdopodobnie „Nie wyszło To nie było przyjemne Nie będę tego więcej robić” Być może z tego też płynie jakaś nauka ale jest to nauka mająca wydźwięk negatywnyNa tym właśnie zasadza się idea zadowolenia Stoi za nią przekonanie że uczymy się przez całe życie a naszym celem jest stać się jak najlepszymi Otwartość na wiedzę i na uczenie się jest ważnym elementem tego procesuBadania analizujące zachowania osób cechujących się silną potrzebą osiągnięć pokazały że osoby te są wytrwalsze pracują ciężej i preferują średni poziom ryzykaOsoby cechujące się wysokim poczuciem skuteczności • postrzegają wyzwania i problemy jako zadania które należy wykonać; • rozwijają w sobie głębsze zainteresowanie działaniami w których uczestniczą; • bardziej angażują się w to co je interesuje i co robią; • szybko podnoszą się po niepowodzeniach i rozczarowaniachPoczucie biegłości prowadzi do wzrostu poziomu wykonania co z kolei wzmacnia poczucie biegłości – powstaje koło sukcesu czyli pozytywna ścieżka rozwojuPesymista w każdej szansie dostrzega trudność optymista w każdej trudności widzi szansę Winston ChurchillUdowodniono że większy optymizm wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym z silniejszym dążeniem do rozwoju osobistego z lepszym nastrojem z sukcesami w nauce i pracy z większą popularnością oraz z lepszym radzeniem sobie w życiu Optymiści zazwyczaj przejawiają styl radzenia sobie z problemami charakterystyczny również dla osób odpornych psychicznie Optymizm i pesymizm nie są dwiema skrajnościami tego samego kontinuum Pesymizm wyraźnie łączy się z neurotycznością i negatywnym nastrojem optymizm zaś – przede wszystkim z ekstrawersją pozytywnym nastrojem i poczuciem szczęściaZarządzanie emocjami jest bardzo ważne w przypadku osób które pełnią funkcje przywódcze a także w wielu sytuacjach międzyludzkich na przykład w trakcie negocjacji Ogromne znaczenie ma autentyczność Niewiele zdziałamy jeśli inni nie będą potrafili rozpoznać prezentowanej przez nas szczęśliwej wersji nas samych Ludzie są inteligentni emocjonalnie Nie oznacza to oczywiście że należy odsuwać na bok własne uczucia i nigdy ich nie okazywać To prowadziłoby do szaleństwa Chodzi wyłącznie o zarządzanie emocjami i sygnałami emocjonalnymi wysyłanymi w kierunku innych ludzi Nie ma nic złego w okazywaniu swoich prawdziwych emocji innym – coachom doradcom przyjaciołom i tak dalej Wystarczy jednak pomyśleć o osobach które zawsze i bez zahamowań ujawniają swój stan emocjonalny – zwłaszcza negatywne emocje – aby zrozumieć jak przeciwskuteczna i niszcząca może być taka praktykaPoczucie biegłości prowadzi do wzrostu poziomu wykonania co z kolei wzmacnia poczucie biegłości – powstaje koło sukcesu czyli pozytywna ścieżka rozwojuNiską samoocenę można łatwo powiązać z uczuciem wstydu i brakiem własnej wartości Osoby z niską samooceną są przekonane że brakuje im umiejętności i nie mają zbyt wiele do zaoferowania światu Często aktywnie przeciwstawiają się próbom wzmocnienia ich samooceny – na przykład nie przyjmują do wiadomości pozytywnych informacji zwrotnych Poza tym wyznaczają sobie niezbyt wygórowane cele i w ten sposób utrwalają poczucie niezdatnościCarol Dweck profesor na Uniwersytecie Stanforda przeprowadziła wiele badań na temat nastawienia dzisiaj powszechnej koncepcji Badaczka doszła do wniosku że nastawienie – postawa naszego umysłu – jest ważnym wyznacznikiem sukcesu zwłaszcza w obszarze edukacjiZ kolei osoby przejawiające nastawienie na rozwój traktują wyzwanie jako coś dobrego Błędy są akceptowane gdyż dzięki nim można się nauczyć czegoś nowego Wysiłek i ciężka praca są ważne – promuje się je i uznaje za istotniejsze od samych tylko zdolności Zdolności zaś można rozwijać zwłaszcza przez praktykę One nie definiują człowieka Mogą się zmieniać a w przypadku wielu osób rozwój w tym obszarze jest prawie nieograniczony; skoro jedna osoba potrafiła się czegoś nauczyć to mogą się tego nauczyć wszyscy Badania Dweck wykazały że tylko nastawienie rozwojowe gwarantuje trwały sukcesWyuczona bezradność to skutek tego że inni ciągle mówią danej osobie co ma zrobić lub wyręczają ją w różnych sprawach Gdy osoba cechująca się wyuczoną bezradnością znajdzie się nagle w trudnej sytuacji czuje że nie ma kontroli nad tym co się dzieje Bez wsparcia tych którzy zwykle jej pomagali brakuje jej pewności siebie i unika wyzwań Wyręczanie drugiego człowieka może go nauczyć bezradności Seligman wypowiada się krytycznie na temat wielu metod stosowanych współcześnie w obszarze edukacji i szkoleń dostrzegając w nich narzędzia kształtowania bezradnościPrawdopodobnie odporność psychiczna bardziej skupia się na akceptacji świata takiego jakim jest realizm a dopiero potem na wyobrażaniu sobie przyszłości zamiast na przedstawianiu aktualnej sytuacji w takim świetle by wydawała się pozytywnaNajważniejsze z nich są potrzeby najwyższego poziomu czyli potrzeby saalizacji To one decydują o tym że starasz się realizować swój potencjał chcesz być jak najlepszy i akceptujesz fakt iż stawanie się najlepszym jakim można być to ciągły proces a niekoniecznie cel do osiągnięciaOsoby cechujące się niskim poziomem umiejętności zarządzania własnymi emocjami • ujawniają swój stan emocjonalny innym; • nie radzą sobie z krytyką i negatywnymi informacjami zwrotnymi; • mają poczucie że są przedmiotem zdarzeń; • są nieszczęśliwe gdy sprawy nie idą po ich myśli; • tracą kontrolę nad sobą kiedy ktoś lub coś je sprowokuje bądź zdenerwujeInteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania wykorzystywania i rozumienia emocji oraz zarządzania nimi w pozytywny sposób – tak aby redukować napięcie skutecznie komunikować się z ludźmi wczuwać się w ich emocje radzić sobie z wyzwaniami i rozładowywać konfliktyDaniel Goleman 1998 który ma najwięcej do powiedzenia w tej kwestii rozróżnia pięć atrybutów inteligencji emocjonalnej Są to • samoświadomość – umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz ich wpływu na myślenie i zachowanie; • sagulacja – umiejętność zdrowego kontrolowania emocji przejmowania inicjatywy dotrzymywania zobowiązań i przystosowywania się do zmiennych okoliczności; • umiejętności społeczne – kompetencje pozwalające skutecznie radzić sobie w kontaktach z różnymi osobami; • empatia – zdolność do rozumienia innych zwłaszcza podczas podejmowania decyzji; • automotywacja – napęd do osiągnięćMichael Onley i jego zespół Onley Veselka Schermer i Vernon 2013 wykazali że osoby o dużej odporności psychicznej osiągają niższe wyniki na skali psychopatii i makiawelizmu co sugeruje że autentycznie troszczą się o dobro innych Kolejny raz zatem zakwestionowano stereotyp zgodnie z którym ten kto okazuje emocje jest dobry a ten kto ich nie okazuje jest złyTwierdzimy też że to osobom o wrażliwej psychice znacznie trudniej jest zachować współczującą postawę Odwołamy się do przykładu dotyczącego opieki pielęgniarskiejOsoby cechujące się wysokim poziomem umiejętności zarządzania emocjami nie ujawniają swoich emocji innym wykazują dużą samoświadomość potrafią też lepiej zrozumieć czyjeś uczucia i nimi sterowaćOsoby odporne psychicznie potrafią przeciwstawić się presji społecznej i robić to co wydaje im się właściwe – jest to ważny aspekt zdolnościWszyscy popełniamy błędy w myśleniu Oto lista najważniejszych z nich • konfirmacja; • złudzenie gracza; • racjonalizacja post hoc; • status uo; • efekt negatywności; • efekt projekcji; • bieżący moment; • kotwiczenie kontrast i efekt horoskopowy; • podstawowy błąd atrybucji; • efekt halo aureoli i efekt rogów; • błędy prawdopodobieństwaWyniki pokazują że osoby bardziej odporne psychicznie mniej pociąga wiara w zjawiska paranormalne To potwierdza nasze przewidywania i sugeruje że myślenie osób odpornych psychicznie jest oparte na bardziej racjonalnych przesłankachObok lęku zmęczenie jest drugim istotnym „produktem” reakcji człowieka na stresAle czym naprawdę jest zmęczenie? Cóż choć nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji to na ogół przyjmuje się że jest to stan powstały w wyniku zaangażowania się człowieka w jakąś ciężką lub długotrwałą pracę czy sytuacjęAle czym naprawdę jest zmęczenie? Cóż choć nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji to na ogół przyjmuje się że jest to stan powstały w wyniku zaangażowania się człowieka w jakąś ciężką lub długotrwałą pracę czy sytuację Początkowo teorie dotyczące zmęczenia przedstawiały ten stan jako pewną formę braku energii coś w rodzaju wyczerpanej baterii ale współcześnie mówi się raczej o adaptacyjnym procesie kontroli motywacji; zmęczenie jest stanem awersyjnym który nie pozwala na dalsze skupianie się na nieprzynoszących satysfakcji działaniach ani na angażowanie się w nowe i istotne zadaniaPrzede wszystkim uczucie znużenia nie minie wręcz przeciwnie – prawdopodobnie będzie narastać więc chęć przerwania pracy stanie się jeszcze bardziej natarczywa i przykra Oprócz tego pojawią się subtelne i mniej zauważalne zmiany w sposobie myślenia Stan zmęczenia zwykle powoduje że wzrasta nasza skłonność do stosowania strategii myślowych wymagających mniejszego wysiłku oraz metod pracy które w mniejszym stopniu angażują wyższe procesy umysłowe zwłaszcza pamięć robocząKonsekwencjami długotrwałego dużego wysiłku i zmęczenia są więc skłonność do podejmowania szybszych i mniej przemyślanych decyzji oraz większa liczba zachowań ryzykownych To oznacza że osoba zmęczona będzie miała mniejszą ochotę szczegółowo rozważać dostępne rozwiązania a częściej będzie się uciekała do domysłów lub podejmowała szybkie decyzje bez pełnego rozeznania wszystkich konsekwencji Dodatkowo w przypadku decyzji związanej z podjęciem określonego działania taka osoba będzie wyraźnie się skłaniała do wyboru opcji która wymaga od niej mniejszego wysiłku Co ciekawe zwrotowi w kierunku szybkiego decydowania zwykle towarzyszy wzrost subiektywnego zaufania do własnych decyzjiNajczęstszym skutkiem zmęczenia jest wypalenie które definiuje się jako znaczący i długotrwały stan emocjonalnego wyczerpania depersonalizacji i obniżonego poczucia osobistych dokonań Mogą też pojawić się inne problemy zdrowotne takie jak nadciśnienie atak serca udar problemy gastryczne a nawet choroba nowotworowaWymogi związane z „ciężką pracą” jazda przy obciążeniu na poziomie 70% maksymalnej sprawności powodowały znaczny wzrost zmęczenia jedynie w grupie cechującej się małą odpornością psychiczną Jest to bardzo ważne odkrycie które stanowi bezpośrednie potwierdzenie tezy że czynniki stresowe wywierają mniejszy wpływ na osoby charakteryzujące się dużą odpornością psychicznąZaangażowanie a zmęczenie – relacja między zaangażowaniem a zmęczeniem jest wyjątkowo interesująca Osoby cechujące się wysokim poziomem zaangażowania są szczególnie skłonne do ignorowania sygnałów zmęczeniauważa się że uleganie subiektywnemu odczuciu zmęczenia może pełnić funkcję ochronną


  2. says:

    Plugging their own business too much


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Developing Mental Toughness

SUMMARY Developing Mental Toughness

Mental toughness is measured by how effectively individuals respond to stress pressure and challenge Developing Mental Toughness clearly and effectively explains the concept of mental toughness and traces its development from sports psychology into organizational development health and educationThis book covers the key skills and techniues reuired.

REVIEW ´ THARROWEBDESIGN.CO.UK Ø Peter Clough

Elf belief Commitment being able to stick to tasks Control believing that people control their own destinyWritten for coaches looking to improve the performance of individuals and teams Developing Mental Toughness contains practical guidance on techniues that will provide skills for responding to and harnessing the effects of stress and pressure.

Peter Clough Ø 1 FREE READ

To recognize use and develop mental toughness in others including evaluation ROI and improving attention spans The authors consider mental toughness in relation to education working in teams and career planning and they discuss the four core pillars of mental toughness Challenge seeing challenge as an opportunity Confidence having high levels of s.