სიბრძნე სიცრუისა Free read À 102

სიბრძნე სიცრუისა

Sulkhan-Saba Orbeliani · 2 Read

აზებითა და სხარტი გამოთქმებით ავტორს მოქმედება გადააქვს უცხო ქვეყნებსა და ქალაქებში მოქმედ პირებად გამოჰყას ცხოველები და ფრინ that's awesome

Read & download სიბრძნე სიცრუისა

კრებულში შესულია სულხან საბა ორბელიანის 150 ზე მეტი იგავ არაკი რომლებიც დაწერილია მოქნილი ადვილად გასაგები დახვეწილი ენით მოკლე ფ Awesome

Free read Û PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free · Sulkhan-Saba Orbeliani

ელები პერსონაჟებად წარმოგვიდგენს მუსლიმ უცხოელებს რეალურად კი იგავებში აღწერილი მოვლენებიც და პერსონაჟთა ხასიათებიც ქართული Es erinnert in vielem an die Geschichten aus 1001 Nacht Das fängt schon mit dem Wesir und dem Eunuchen an bezieht sich aber vor allem auf die vielen kleinen Geschichten die in eine Rahmenhandlung eingebunden werdenWas auch immer passiert irgendeiner der Protraonisten erzählt eine Geschichte um etwas zu verdeutlichen Nun ich gebe zu mir ist nicht immer ganz klar was damit verdeutlicht werden soll Manchesmal scheint diese eingeworfene Geschichte völlig willkürlich Zum Ende hin passen die Geschichten besser aber dann sind es auch lauter Variationen zu dem Thema wird Gutes mit Gutem oder mit Bösem vergoltenEs ist aber sehr interessant zu lesen


About the Author: Sulkhan-Saba Orbeliani

Sulkhan Orbeliani was born into a prestigious dynasty of the Georgian nobility with close ties to the Royal Bagrationi Dynasty He was a great figure of the Renaissance; he was a remarkable fabulist great lexicographer translator diplomat and scientist The words of one of the French missioner Jean Richard brilliantly conform to his great authority among his contemporaries “I believe him to b4 thoughts on “სიბრძნე სიცრუისა

 1. says:

  Awesome


 2. says:

  that's awesome


 3. says:

  Es erinnert in vielem an die Geschichten aus 1001 Nacht Das fängt schon mit dem Wesir und dem Eunuchen an bezieht sich aber vor allem auf die vielen kleinen Geschichten die in eine Rahmenhandlung eingebunden werdenWas auch immer passiert irgendeiner der Protraonisten erzählt eine Geschichte um etwas zu verdeutlichen Nun ich gebe zu mir ist nicht immer ganz klar was damit verdeutlicht werden soll Manchesmal scheint diese eingeworfene Geschichte völlig willkürlich Zum Ende hin passen die Geschichten besser aber dann sind es auch lauter Variationen zu dem Thema wird Gutes mit Gutem oder mit Bösem vergoltenEs ist aber sehr interessant zu lesen


 4. says:

  სიბრძნე სიცრუისა მსოფლიო დონის კრებული რომელმაც დიდი სახელი და დაფასება მოუტანა ავტორს


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *